Arkeologiske prosjekter

Dykker under vann sager i vrak på sjøbunnen: Arkeolog Elling Utvik Wammer sager ut skiver av hudbord til datering av skipsvraket ved Drengeholmen.

Skipsvraket av «Pelikanen» fra 1697 identifisert

Skipsvraket av «Pelikanen» fra 1697 identifisert

I 2017 registrerte NMM et skipsvrak ved Drengeholmen i det vestre innløpet til Ny-Hellesund. Plasseringen og de synlige delene av lasten kunne stemme med at det var vraket av Pelikanen som forliste i 1697. Nylig utførte dateringer tolkes som et relativt sikkert belegg for at det er Pelikanen som er funnet.

Utsnitt fra Paul Løwenørns sjøkart nr. 5 over den norske kyst fra ca. 1800, hvor man kan se havnen Svinør avmerket (nr. 35), samt de viktigste seilingsrutene i området.

Marinarkeologi i Agders uthavner 2018

Marinarkeologi i Agders uthavner 2018

Norsk Maritimt Museum er med på prosjektet «Uthavner i verdensklasse», som ledes av fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder, Universitetet i Agder med flere. Ei uke i september 2018 dro fire marinarkeologer fra museet til Ny-Hellesund for å få mer kunnskap om kulturminner under vann i den gamle uthavna.

Røntgenbilde av sverd med langt hjalt. Sverdet er tydelig forvitret og brukket av i den spisse enden.

Middelaldersverdet fra Mengshol i Mjøsa

Middelaldersverdet fra Mengshol i Mjøsa

Et tohåndssverd ble sommeren 2018 funnet på 20 meters dyp og femti meter fra land ved Mengshol i Ringsaker kommune. Nye funn av tohåndssverd er uhyre sjeldne. Sverdet befinner seg nå til konservering ved Norsk Maritimt Museum.

Ovalt metallskilt funnet på vraket av D/S Octavian, skiltet sier blant annet "Nylands Verksted", "Oslo", "1938".

Funnet av D/S Octavian

Funnet av D/S Octavian

4. juli 2018 ble vraket av D/S Octavian funnet utenfor Virginia i USA. D/S Octavian var et norsk skip bygget på Nylands Verksted i 1938 og eid av Hilmar Rekstens rederi.

Oversiktsbilde av de 3D-printede delene til modellen av Lovundbåten. Små båtdeler i hvit plast ligger spredt ut på et bord.

Rekonstruksjon av Lovundbåten

Rekonstruksjon av Lovundbåten

Rekonstruksjonen av Lovundbåten fra 1400-tallet er i gang på NMM. Følg prosessen her!

Ortofoto basert på fotogrammetri av mjøsjakta Wega. Vraket ses ovenfra. Dekket er nesten helt overgrodd av vegetasjon, mest mose.

Wega - den siste mjøsjakta

Wega - den siste mjøsjakta

Dykker undersøker vrak under vann.

Flisevraket - et middelaldersk byggeprosjekt - i 3D

Flisevraket - et middelaldersk byggeprosjekt - i 3D

Fotogrammetri av det senmiddelalderske Flisevraket ved Selør

Forside til film om båtfunnet Barcode 6: brun trebåt med ett seil, tekst "Båtfunnet Barcode 6".

Barcode 6 - fra seilende skute til arkeologisk objekt

Barcode 6 - fra seilende skute til arkeologisk objekt

I denne animasjonen kan du følge renessanseskuta Barcode 6 fra den seilte på Oslofjorden for 400 år siden, til den ble gjenoppdaget av arkeologene i 2008.

Pappmodell av trebåten Vaterland 1, bygd av båtbygger Lars Stålegård.

Vaterland 1 – rekonstruksjon av en båt fra middelalderen

Vaterland 1 – rekonstruksjon av en båt fra middelalderen

Les om båtvraket Vaterland 1, som nå rekonstrueres i full skala ved museet.

Skilt under vann som markerer "Lossen" som fredet kulturminne.

Fregatten Lossen

Fregatten Lossen

I fjor var det 300 år siden den dansk-norske fregatten Lossen forliste i orkanen som feide over Nordsjøen julaften 1717.

Digital 3D-modell av det arkeologiske skipsfunnet Barcode 2.

Gamle båter seiler igjen - i 3D

Gamle båter seiler igjen - i 3D

Å se arkeologiske skipsfunn seile igjen er ikke hverdagskost, selv for maritime arkeologer. Norsk Maritimt Museum har nå fått muligheten til å gjøre nettopp det.

Ni kuler på en overflate, i bakgrunnen utsikt over ei bukt.

Funn av muskettkuler fra Den store nordiske krig

Funn av muskettkuler fra Den store nordiske krig

Ved metallsøking under vann i Moss er det blitt funnet et femtitalls antall muskettkuler. Les mer om funnet her.

Arkeolog kledd i gult undersøker vassdrag.

Vassdragsundersøkelser

Vassdragsundersøkelser

Lær mer om undersøkelsene i vassdragene i innlandet i Sør-Norge.

Arkeologene graver, Bjørvika og byen i bakgrunnen.

Oslo

Oslo

Lær mer om de store arkeologiske utgravningene i Oslos gamle havneområder