Arkeologiske prosjekter

D/S Norge

D/S Norge

D/S Norge

Kollisjonen som endret sjøsikkerheten i norsk sjøfartshistorie.

Tre arkeologer i gult arbeidstøy og med hvite hjelmer sitter på huk og graver i restene av en trebåt som ligger i gjørme. Båten er delvis fylt med vann. En arkeolog i bakgrunnen spar i leire med spade. I bakgrunnen ses Postgirobygget, SAS-hotellet og kjøreledninger til tog over skinnene på Oslo S. Et bygg under oppføring, omgitt av kraner og anleggsmaskiner, står på andre siden av samme tomt som arkeologene arbeider på.

Arkeologisk undersøkelse Bispevika Syd

Arkeologisk undersøkelse Bispevika Syd

Dykker under vann sager i vrak på sjøbunnen: Arkeolog Elling Utvik Wammer sager ut skiver av hudbord til datering av skipsvraket ved Drengeholmen.

Skipsvraket av «Pelikanen» fra 1697 identifisert

Skipsvraket av «Pelikanen» fra 1697 identifisert

I 2017 registrerte NMM et skipsvrak ved Drengeholmen i det vestre innløpet til Ny-Hellesund. Plasseringen og de synlige delene av lasten kunne stemme med at det var vraket av Pelikanen som forliste i 1697. Nylig utførte dateringer tolkes som et relativt sikkert belegg for at det er Pelikanen som er funnet.

Utsnitt fra Paul Løwenørns sjøkart nr. 5 over den norske kyst fra ca. 1800, hvor man kan se havnen Svinør avmerket (nr. 35), samt de viktigste seilingsrutene i området.

Marinarkeologi i Agders uthavner 2018

Marinarkeologi i Agders uthavner 2018

Norsk Maritimt Museum er med på prosjektet «Uthavner i verdensklasse», som ledes av fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder, Universitetet i Agder med flere. Ei uke i september 2018 dro fire marinarkeologer fra museet til Ny-Hellesund for å få mer kunnskap om kulturminner under vann i den gamle uthavna.

Røntgenbilde av sverd med langt hjalt. Sverdet er tydelig forvitret og brukket av i den spisse enden.

Middelaldersverdet fra Mengshol i Mjøsa

Middelaldersverdet fra Mengshol i Mjøsa

Et tohåndssverd ble sommeren 2018 funnet på 20 meters dyp og femti meter fra land ved Mengshol i Ringsaker kommune. Nye funn av tohåndssverd er uhyre sjeldne. Sverdet befinner seg nå til konservering ved Norsk Maritimt Museum.

Ovalt metallskilt funnet på vraket av D/S Octavian, skiltet sier blant annet "Nylands Verksted", "Oslo", "1938".

Funnet av D/S Octavian

Funnet av D/S Octavian

4. juli 2018 ble vraket av D/S Octavian funnet utenfor Virginia i USA. D/S Octavian var et norsk skip bygget på Nylands Verksted i 1938 og eid av Hilmar Rekstens rederi.

Oversiktsbilde av de 3D-printede delene til modellen av Lovundbåten. Små båtdeler i hvit plast ligger spredt ut på et bord.

Rekonstruksjon av Lovundbåten

Rekonstruksjon av Lovundbåten

Rekonstruksjonen av Lovundbåten fra 1400-tallet er i gang på NMM. Følg prosessen her!

Ortofoto basert på fotogrammetri av mjøsjakta Wega. Vraket ses ovenfra. Dekket er nesten helt overgrodd av vegetasjon, mest mose.

Wega - den siste mjøsjakta

Wega - den siste mjøsjakta

Dykker undersøker vrak under vann.

Flisevraket - et middelaldersk byggeprosjekt - i 3D

Flisevraket - et middelaldersk byggeprosjekt - i 3D

Fotogrammetri av det senmiddelalderske Flisevraket ved Selør

Forside til film om båtfunnet Barcode 6: brun trebåt med ett seil, tekst "Båtfunnet Barcode 6".

Barcode 6 - fra seilende skute til arkeologisk objekt

Barcode 6 - fra seilende skute til arkeologisk objekt

I denne animasjonen kan du følge renessanseskuta Barcode 6 fra den seilte på Oslofjorden for 400 år siden, til den ble gjenoppdaget av arkeologene i 2008.

Pappmodell av trebåten Vaterland 1, bygd av båtbygger Lars Stålegård.

Vaterland 1 – rekonstruksjon av en båt fra middelalderen

Vaterland 1 – rekonstruksjon av en båt fra middelalderen

Les om båtvraket Vaterland 1, som nå rekonstrueres i full skala ved museet.

Skilt under vann som markerer "Lossen" som fredet kulturminne.

Fregatten Lossen

Fregatten Lossen

I fjor var det 300 år siden den dansk-norske fregatten Lossen forliste i orkanen som feide over Nordsjøen julaften 1717.

Digital 3D-modell av det arkeologiske skipsfunnet Barcode 2.

Gamle båter seiler igjen - i 3D

Gamle båter seiler igjen - i 3D

Å se arkeologiske skipsfunn seile igjen er ikke hverdagskost, selv for maritime arkeologer. Norsk Maritimt Museum har nå fått muligheten til å gjøre nettopp det.

Ni kuler på en overflate, i bakgrunnen utsikt over ei bukt.

Funn av muskettkuler fra Den store nordiske krig

Funn av muskettkuler fra Den store nordiske krig

Ved metallsøking under vann i Moss er det blitt funnet et femtitalls antall muskettkuler. Les mer om funnet her.

Arkeolog kledd i gult undersøker vassdrag.

Vassdragsundersøkelser

Vassdragsundersøkelser

Lær mer om undersøkelsene i vassdragene i innlandet i Sør-Norge.

Arkeologene graver, Bjørvika og byen i bakgrunnen.

Oslo

Oslo

Lær mer om de store arkeologiske utgravningene i Oslos gamle havneområder