Hopp til hovedinnhold

Gallionsfigur fra Svalbard (1740)

I 2000 ble det funnet en gallionsfigur på Forlandet på Svalbard. Figuren var skadet etter å ga ligget og rullet i fjæra over lang tid. Hvordan havnet figuren der?

 • 1/1
  Gallionsfigur fra Royal Navy, funnet på Forlandet. Mange av de fine detaljene er slitt vekk, men man kan fortsatt se mange detaljer. Foto: Svalbard museum

Antagelig har den kommet drivende med havstrømmen fra et skipsforlis. Arkeolog Jørgen Johannessen ved Norsk Maritimt Museum så nærmere på figuren i 2021 og mener det må være en gallionsfigur fra et britisk krigsskip (Royal Navy) fra omkring 1740.

Hva er en gallionsfigur?

Så lenge man har bygget båter har båtbyggerne hatt bilder og figurer i stevnen. Egypterne hadde figurer i baugen på sine båter som skulle gi hell og lykke på ferden. Vikingenes drager skulle skremme fienden, men også beskytte mot onde krefter. På 1600-tallet var krigsskipene rikt utsmykket. Utsmykningsprogrammet var en del av de eneveldige kongenes propagandaapparat. Den vanligste typen gallionsfigur var en kronet løve, et symbol på kongemakten.

 • 1/1
  Kronen som ble laget etter gjeninnføringen av monarkiet i 1660. Legg merke til utformingen av korset og deler av liljen. Samtidig tegning av Francis Sanford

Fra et skip med 200 mann

Selv om figuren som ble funnet ved fjæra er strandrullet, er det mulig å se detaljer som kan identifisere figuren nærmere. Det er et bredt kors på kronen til løven og også antydningen av en lilje, eller fleur de lys. Det er bare ett land som bruker denne kronen og det er Storbritannia og gallionsfigurene i Royal Navy. Kronen som brukes ble laget etter gjeninnføringen av monarkiet 1660. Figuren må derfor ha kommet fra et krigsskip tilhørende den britiske marinen. Størrelsen på figuren antyder at skipet må ha vært mellomstort. Det vil si kanskje rundt 200 manns besetning, omkring 20-30 kanoner og en lengde på 40 meter.

 • 1/1
  HMS Liverpool bygget 1758. Skipet tilsvarer fartøyet som hadde gallionsfiguren i stevnen som ble funnet på Svalbard. Maleri av William McDowell

Ved å sammenligne figuren fra Svalbard med en fra Sjöhistoriska museet i Stockholm er det enda enklere å se likheten, selv om figuren i Sverige er bedre bevart. Figuren i Stockholm er datert til ca. 1740 og figuren på Svalbard er fra samme tidsrom basert på kunsthistoriske likhetstrekk.

 • 1/2
  Gallionsfigur fra Royal Navy: Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska museet
 • 2/2
  Gallionsfigur fra Royal Navy: Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska museet

Litteratur

 Andrew Peters, Ship Decoration 1630-1780

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2