Hopp til hovedinnhold

Samlingene

Norsk Maritimt Museum har omfattende samlinger som dokumenterer norsk maritim historie, maritime næringer og kystkultur.

Samlingene består av gjenstander av kulturhistorisk og arkeologisk opphav, kunstverk, fartøy, fotografier, skips- og båttegninger, privatarkiv, kart, bøker og tidsskrifter.

Museet har enkelte deponier i samlingen. Blant disse er en samling på 660 objekter fra Redningsselskapets virksomhet, som ble deponert til Norsk Maritimt Museum i 2009, og som har dannet utgangspunkt for formidling og utstillingsprosjekter.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1