Hopp til hovedinnhold

Gjenstandssamlinger

Samlingene består av gjenstander av kulturhistorisk og arkeologisk opphav og omfatter blant annet modeller, kunstverk, arbeidsredskaper og navigasjonsinstrumenter. Museet har også en stor samling tradisjonsbåter med opphav fra alle regioner langs landets kyst.

Museets samlinger gjenspeiler store spenn i teknologisk og kulturhistorisk utvikling, både i førmoderne og nyere tid. Grunnstammen til museets samlinger var opprinnelig gjenstander samlet til Jubileumsutstillingen i Kristiania i 1914. Utstillingen skulle blant annet vise Norges teknologiske og økonomiske utvikling siden grunnlovsåret 1814, og sjøfart var en viktig del av dette.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1