Studiebesøk og utlån

Norsk Maritimt Museum ønsker at også de gjenstandene som ikke er utstilt skal være tilgjengelig for publikum.

Studiebesøk

Studenter, forskere og privatpersoner kan bestille uttak fra magasin og besøke samlingene.

Retningslinjene for slike besøk er som følger:

  • Besøket må avtales fire uker i forveien, hvor bakgrunn og formål med besøket avklares.
  • Det er kun mulig å få ut fem gjenstander per besøk. I spesielle tilfeller kan man be om flere.
  • En liste med nummer på de prioriterte gjenstandene sendes magasinforvalter per brev eller e-post. Ikke alle gjenstander er tilgjengelige for visning selv om de står oppført i museets database. De kan være på utstilling ved museet, eller på utlån hos andre museer og institusjoner. De kan også være til konservering, på et fjernmagasin eller deponert ved et annet museum.

Utlån

Ved søknad om utlån eller ved ønske om å lage en kopi av museets gjenstander må det sendes skriftlig søknad til:

Norsk Folkemuseum avd. NMM
v/ Avdelingsdiretør 
Tove Wefald Pedersen
Postboks 720 Skøyen
N-0214 Oslo

Tove Wefald Pedersen

Avdelingsdirektør