Bestille bilder?

Vårt bildebyrå formidler bilder fra samlingene

Bildebyrået formidler motiver fra museets innholdsrike samlinger. Ved bestillinger finner vi fram de fysiske originalene fra våre magasiner og digitaliserer dem, slik at vi kan tilby høyoppløselige filer eller utskrifter av best mulig kvalitet.

Priser og vilkår

Leveringstid
Vi sender digitale filer og postlegger fotoutskrifter innen 10 virkedager. Hastebestillinger kan utføres etter avtale mot et pristillegg på 250 kroner per bildefil. Høyoppløselig digital fil sendes da innen 2 virkedager. 

Bruk av bilder som er falt i det fri
Bilder påført Creative Commons-lisens eller Falt i det fri-merke kan lastes ned og brukes vederlagsfritt i den oppløsningen de er publisert på nettsiden med.

Kreditering av fotograf (hvis kjent) og Norsk Maritimt Museum er likevel påkrevd ved eventuell publisering (fullstendige opplysninger finnes under bildene på nettsiden).
Som bruker av bildet står du selv ansvarlig for å overholde forpliktelser som personvern og fotografens rett til respektfull gjengivelse.

Bestilling av digitale filer
Tilsending av høyoppløst fil koster 600 kroner.
Det gis 40% prisavslag til historielag, veldedige organisasjoner, museer, studenter og privatpersoner.

Bestilling av bilder levert på fotopapir til privat bruk
A4 format eller mindre: kr. 400 pr. bilde​ 
A3 format kr. 550 pr. bilde
A2 format kr. 700 pr. bilde
70x100 cm: kr. 800 pr. bilde
For levering på lerret kommer et tillegg på kr. 200 pr. bilde.
NB: På grunn av ulike negativformater vil bildestørrelsen (proporsjon bredde/høyde) kunne avvike noe fra de oppgitte standardstørrelsene.

For filer til bruk i profileringmateriale /offentlig utsmykning eller andre sammenhenger hvor fil-størrelsen må være maksimal eller bilderedigering påkrevet, avtales det særskilt pris.

Det gis 20 % rabatt ved bestilling av mer enn 10 bildefiler.

Alle priser er eksklusiv moms.
Det tilkommer også et fakturagebyr på kr 50,- per ordre.

Fotografering i atelier, magasin eller tilsvarende
Det er mulig å bestille fotografering av museets gjenstander for publisering eller privat bruk. Tjenesten koster kr. 800 pr. time (Minimum 3 timer).
Mer omfattende bistand til fremfinning av bilder kan også ytes for kr. 800 pr. time.
(Minimum 1 time).

Vilkår for levering
Bildene lånes ut for ett bestemt formål - bilderettighetene forblir museets eiendom.
Ved publisering skal fotografens (evt. kunstnerens) og museets navn krediteres på følgende måte:

Foto: Anders B. Wilse / Norsk Maritimt Museum.

Det er bestillerens ansvar at bruk av bilder skjer i tråd med gjeldende lover og regler.
Våre bilder er ikke modellklarerte for annet enn den opprinnelige kontekst.
Det skal vises aktsomhet ved bruk av fotografier slik at bruken ikke krenker eventueltavbildede personer eller skader fotografens ry.

Det er leietaker/utgivers ansvar at bildebruken skjer i tråd med Åndsverksloven § 104. Bildene kan ikke brukes på annen måte enn avtalt. Ny eller annen bruk skal reguleres av ny avtale dersom bildene ikke har falt i det fri.

Ved bestilling av bilder
Vennligst oppgi følgende opplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Dersom betaler er en annen enn bestiller, vennligst opplys om dette.

Husk referanse eller rekvisisjonsnummer dersom bestillingen gjelder forlag eller kommunal virksomhet. Kort informasjon om hvordan bildene skal brukes, så som publisering (eventuell tittel på trykksak eller annet produkt), privat bruk, offentlig utsmykking m.m.

Bruk gjerne bestillingsskjema som ligger på Digitalt museum (handlevogn symbolet).

Leveringsmåte
Vennligst oppgi om du ønsker TIF eller JPG-fil. 
Papirkopier leveres i flere størrelser, vennligst oppgi ønsket format (se liste over).

Bestilling sendes til: bildebyraa@norskfolkemuseum.no