Hopp til hovedinnhold

Arkiv

Arkivsamlingen omfatter mer enn 650 hyllemeter privatarkiver. Privatarkivene består av ulike dokumenter som frakteavtaler, havaripapirer, skipsdagbøker, skips- og båttegninger, manuskripter og kart. I tillegg kommer opplysningsarkiv om maritime emner, personer eller skip som museet selv har skapt.

Samlingens tyngdepunkt er innen rederiarkiver og sjøforsikring. Det er mange, små fragmenter av privatarkiv. Det største arkivet er Nylands Verksted med 20 hyllemeter arkivmateriale og 31 hyllemeter konstruksjonstegninger.

Tegningssamlingen består av cirka 55 000 tegninger; av disse er cirka 35 000 approbasjonstegninger fra DNV. Museet har også landets mest omfattende samling av tegninger av tradisjonsbåter og samlinger etter flere kjente, norske konstruktører.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1