Hopp til hovedinnhold

Tegningsarkiv

Tegningssamlingen består av cirka 55 000 båt- og skipstegninger; av disse er cirka 35 000 approbasjonstegninger fra DNV. Museet har landets mest omfattende samling av tegninger av tradisjonsbåter med oppmålingstegninger fra Bernhard Færøyvik og Arne Emil Christensen.

I museets tegningsarkiv finnes båt- og skipstegninger av mange kjente norske konstruktører som Johan Anker, Colin Archer, Furuholmen & Scheen, Jan Herman Linge og Bjarne Aas. Samlingen består med få unntak av tegninger fra norske verft og skipsbyggerier, og av norskeide båter og skip.

Inntil videre kan vi kun ekspedere bestillinger fra listene "Et utvalg konstruksjonstegninger", "Arne Emil Christensen" og tegninger fra Colin Archers samling.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2