Tegningsarkiv

I museets tegningsarkiv finnes båt- og skipstegninger av mange kjente norske konstruktører. Det gjelder for eksempel Colin Archer, Johan Anker, Jan Herman Linge, Bjarne Aas, Sigurd Herbern, Richard A.B Furuholmen, Cecil Stephansen, Nils Skandfer og Jens Brandi. 

Vi har også oppmålingstegninger av Bernhard Færøyvik og Arne Emil Christensen, samt tegninger fra Nylands verksted.

Kontakt

Per Gisle Galåen

Spesialbibliotekar