Hopp til hovedinnhold

Nils Skandfer

  • Portrett av en ganske ung mann med skjorte, sløyfe og jakke.

Nils Skandfer (1870-1954) ble født på Ibestad ved Harstad, og hadde 10 års erfaring fra Lofot- og Finnmarksfiske før han som 27 åring begynte i lære hos Colin Archer. Der fikk han erfaring med både lystbåter, losbåter og marinebarkasser, skøyteskrog, kutterskrog og klipperskrog. 

Skandfers målsetting var å samle erfaring og kunnskaper til nye og forbedrede bruks- og fiskebåter for de nordnorske farvann. I 1903 etablerte han et båtbyggeri i Kulstadsjøen ved Mosjøen. I 1914 arbeidet nærmere 100 mann der, og i alt leverte Skandfers båtbyggeri ca. 300 båter. 

Skandfer bygde sine båter over tre forskjellige skrogtyper: Skøyter, kuttere (med rett forstevn) og klippere. Skøytene var av den vanlige spissgattede, sørøstnorske typen og nær beslektet med Colin Archers los- og redningsskøyter. De rettstevnede kuttere er arvtagere av de engelske fiskefartøyene som i stort antall ble solgt brukt til Norge. 

  • Konstruksjonstegning av en båt på gulnet papir.

I tillegg til fiske- og fraktefart ble kutteren også mye brukt som lyst- og regattabåt. Det er likevel klipperskroget som man særlig forbinder med Skandfer. Han kalte selv typen for "kutter med foroverliggende baug", med en karakteristisk utoverhengende hekk som særlig kjennetegn. Skandferbåtene var for det meste galeasrigget.