Hopp til hovedinnhold

Et utvalg konstruksjonstegninger i museets arkiv

I Norsk Maritimt Museums arkiv finnes enkelttegninger fra norske båt- og skipskonstruktører og samlinger av tegninger som museet har overtatt bl.a. fra Nylands Verksted, Colin Archer, Jan Herman Linge, Bjarne Aas, Sigurd Herbern, Johan Anker og Richard. G. Furuholmen.