Hopp til hovedinnhold

Personopplysninger

I bibliotek og arkiv finnes noen kilder til personopplysninger.

  • 1/1
    Anders Beer Wilse

Særlig aktuelle biografiske oppslagsverk i biblioteket er: 

  • Officerer i den dansk-norske Søetat 1660-1814 og den danske Søetat 1814-1932 (av T. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard)
  • Norges skibsførere 1933-1935
  • Norges skibsførere 1935-1953
  • Sjømilitære samfunds kalender 1814-1964
  • Omkomne sjømænd ved norske skibes krigsforlis 1914-18.

I trykte og elektroniske skipsregistre finnes gjerne navn på skipsførere og eiere, men ingen ytterligere opplysninger om personene.

Museets skrift nr 48 "Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig" er en samling av sjøforklaringer fra forlis i Nortrashipflåten. Her kan man finne mannskapslister og opplysninger om skjebnen til den enkelte av mannskapet.

Personaliaarkivet er museets egen samling med avisutklipp og annet materiale om personer som har gjort seg bemerket innenfor museets fag- og interesseområder.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1