Hopp til hovedinnhold

Tillatelse til utførsel av maritime kulturminner

Det er ikke uten videre tillatt å ta med seg kunst- og kulturgjenstander ut av eller inn i Norge. Dersom man eier slike gjenstander som er eldre enn 100 år, og ønsker å sende dem til utlandet som arv, gave eller ved salg, må det søkes om utførselstillatelse først.

Norsk Maritimt Museum er etter Forskrift om utførsel og innførsel av kulturminnegjenstander av 1.1.2007 vedtaksinstitusjon for maritimt materiale, knyttet til de nærmere definisjonene som gis forskriftens paragraf 2. Det er Riksantikvaren som er vedtaksinstitusjon for saker som angår hele fartøy og båter, se forskriftens paragraf 6.

Søknader som gjelder andre gjenstandstyper behandles av institusjoner som Forsvarsmuseet, Kulturhistorisk museum, Norsk Teknisk Museum, Nasjonalbiblioteket og Nasjonalmuseet. Særskilte regler gjelder for blant annet samisk materiale, bildende kunst, fotografi, mynter, kjøretøy og båter.

Søknadsplikten framgår av Forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander av 1. januar 2007.

Søknader vedlagt foto sendes som post eller e-post til:

Norsk Maritimt Museum
Stiftelsen Norsk Folkemuseum
Postboks 720 Skøyen, N-0214 Oslo

fellespost@marmuseum.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2