Hopp til hovedinnhold

Bibliotek og arkiv

Museets bibliotek har omfattende samlinger innen norsk sjøfartshistorie, og er en unik kilde til kunnskap om maritim kulturarv. Biblioteket holder åpent etter avtale.

  • To personer sitter på lesesalen og en person står ved bokhylle på biblioteket.

Bibliotek


Bibliotekets samlinger avspeiler sentrale forskningsområder og arbeidsfelt på museet. Samlingene består av bøker, tidsskrifter, årbøker, utstillingskataloger m.m. 

Biblioteket har litteratur som dekker museets fagområder:

  • Norsk skipsfart- og handelshistorie
  • Rederihistorie og sjømannsorganisasjoner
  • Fartøyvern og kystkultur
  • Maritim arkeologi
  • Båt- og skipsbygging
  • Fiske- og fangsthistorie
  • Navigasjonshistorie
  • Maritim kunst
  • Sjømannsfolklore

I tillegg kommer spesialemner som for eksempel polarhistorie, los-, havne- og redningsvesen, lokalhistorie og marinehistorie, samt litteratur i tilknytning til museets gjenstandssamlinger. 

Biblioteket indekserer alle løpende tidsskriftabonnement og sine bytteforbindelser. Katalogen inneholder over 24 000 boktitler,  30 000 artikler og 1400 periodikatitler. Biblioteket bruker biblioteksystemet Tidemann. 

På bibliotekets lesesal kan du få tilgang til bøker og tidsskrifter, samt og bibliotekets øvrige samlinger. Biblioteket er åpent etter avtale. 

Arkiver

Arkivsamlingen omfatter mer enn 650 hyllemeter fra til sammen 600 privatarkiver. Privatarkivene består av ulike dokumenter som skipsdagbøker, skips- og båttegninger, manuskripter og kart. I tillegg kommer opplysnings-, personalia- og skipsarkiver som museet selv har skapt.

Kontakt oss for en avtale. 

Kontaktinformasjon
Ole Myhre Hansen

Avdelingsleder, Dokumentasjonsavdelingen

Hjørdis Bondevik
Arkivar
Kontaktinformasjon
Kristina Tobiassen

Spesialbibliotekar