Hopp til hovedinnhold

Bibliotek

Museets bibliotek har omfattende samlinger innen norsk sjøfartshistorie, og er en unik kilde til kunnskap om maritim kulturarv.

Biblioteket er åpent etter avtale. Ønsker du å låne fra boksamlingen, kan du bestille fjernlån via ditt lokale bibliotek.

Bibliotekets samlinger avspeiler sentrale forskningsområder og arbeidsfelt på museet. Samlingene består av bøker, tidsskrifter, årbøker, utstillingskataloger og skipsregistre.

Biblioteket har litteratur som dekker museets fagområder: Norsk skipsfart- og handelshistorie, rederihistorie og sjømannsorganisasjoner, fartøyvern og kystkultur, maritim arkeologi, skipsbygging, fiske- og fangsthistorie, navigasjonshistorie, kunst og sjømannsfolklore.

I tillegg kommer spesialemner som polarhistorie, los-, havne- og redningsvesen, lokalhistorie og marinehistorie, samt litteratur i tilknytning til museets gjenstandssamlinger.

Biblioteket indekserer alle løpende tidsskriftabonnement og sine bytteforbindelser. Katalogen inneholder over 25 000 boktitler, 31 000 artikler og 1400 periodikatitler.  

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2