Hopp til hovedinnhold

Skipsregistre

Skipsregistrene gir opplysninger om tekniske data, fartøyenes byggested, byggeår, hjemsted, tonnasje, eiere, skipsførere m.m. I bibliotekets samling inngår også flere forlisregistre.

I Petter Malmsteins seilskuteregister er det registrert ca. 10 000 norske seilskip. I det skriftlige materialet som ligger til grunn for basen (og som ble samlet inn av Malmstein over en periode på nesten 50 år) finnes informasjon om nærmere 100 000 seilskip fra mange land. For en del av skipene kan man finne opplysninger om endelig skjebne.

Blant de mange trykte skipsregistrene i Norsk Maritimt Museums bibliotek er Lloyd’s Register (1764- ) og Det norske Veritas' register (1865- ) de mest brukte. I perioden fra 1827 fram til Det norske Veritas' første register ble utgitt, finnes skipsregistre med forskjellige utgivere, men opplysningene om de enkelte skip er knappe.

Viktige forlisregistre er Stortingsforhandlinger: Fortegnelse over strandinger og forlis på den norske kyst 1864-1916, Veritas' forlisstatistikk for 1896-1921, Norsk sjøulykkestatistikk (for årene 1911-1969) og Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis (under 1. verdenskrig), begge utgitt av Sjøfartskontoret. Mye brukt er også Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig som er direkte avskrift av de originale forklaringene som oppbevares på Riksarkivet. Omfanget av opplysninger varierer fra register til register. I det sistnevnte inngår sjøforklaringer og mannskapslister med opplysninger om den enkeltes skjebne. For enkelte av de forliste skipene er det også utdrag fra dekksdagbøker.

Andre særlig aktuelle registre er Bureau Veritas Register (1855-1957), Lloyd’s Yacht Register (1879-1975), Fortegnelse over norske orlogs- og handelsfartøyer (1868-2008, ukomplett) utgitt av Sjøfartsdirektoratet, Register over merkepliktige norske fiskefarkoster (1920-2001, ukomplett) utgitt av Fiskeridirektoratet og båtregistre i Kongelig norsk seilforenings årbok (1904-1960).

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2