Hopp til hovedinnhold

Båsamlingen
og flytende fartøyer

Museets båtsamling inneholder 135 objekter. Som landsdekkende samling, med båter fra Oslofjorden til Pomor, er den unik og består vesentlig av båter som fortsatt var i bruk da museet startet sin innsamling på 1900-tallet. I tillegg til båtsamlingen har museet fem flytende fartøyer.

Båtsamlingen

Den største gruppen gjenstander i samlingen er norske tradisjonsbåter fra 1800-og 1900-tallet. Grunnstammen i samlingen ble skaffet til veie av Bernhard Færøyvik. Hele kysten er representert, slik at hovedskillet mellom byggeskikken i Øst,- Vest- og Nord-Norge er tydelige. Den største farkosten er en fembøring, men tyngdepunktet er mindre bruksbåter.

I båtsamlingen finnes det også en liten samling fritidsbåter fra siste del av 1900-tallet, hovedsakelig knyttet til seilsport og kapproing på elitenivå. 

Fytende fartøyer

Museumsflåten er museets flytende fartøyer. Samlingen består av ett større og to mindre fartøyer av nyere type, begge seilfartøy bygd i tre. Skonnerten Svanen fra 1916 representerer en type som ble mye brukt i trelastfart i Østersjøen og Nordsjøen. Museet eier også to fartøyer konstruert og bygget av Colin Archer: SY Venus fra 1889 og RS 1 Colin Archer fra 1893, henholdsvis et lystfartøy og
en redningsskøyte. 

Museet har også en flytende rekonstruksjon av en renessansebåt–Vaaghalsfra Bjørvika i Oslo, og en flytende stokkebåt.

Fartøyene er tilgjengelig for besøkende under forhåndsannonserte arrangement. Skonnerten Svanen har fast kaiplass på Bygdøynes' brygge.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1