Hopp til hovedinnhold

Vaaghals

Vaaghals er en rekonstruert båt, basert på det arkeologiske funnet «Barcode 6» som ble gravd ut i Bjørvika i 2008 - 2009.

  • Detalj av trebåten Vaaghals, planker og nagler.

Den originale båten er bygget tidligst i 1595 og må ha vært senket før bybrannen i 1624. Vaaghals er typisk østnorsk i formen og er rigget med to råseil; hovedseil og fokk på henholdsvis 21 og 8 kvm. Fokkemasten er plassert helt framme, slik man ser på endel avbildninger fra 1600-tallet. Både utgravningene og rekonstruksjonen ble utført av Norsk Maritimt Museum. Museet ved BåtLab'en drifter Vaaghals som er i aktiv bruk.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1