Hopp til hovedinnhold

Barcode 6 - fra seilende skute til arkeologisk objekt

I forbindelse med det store byutviklingsprosjektet i Bjørvika i Oslo har Norsk Maritimt Museum de seneste årene gjennomført en rekke arkeologiske undersøkelser i byens havneområder. Mange av undersøkelsene har foregått på det som i dag er tørt land, men tidligere var under vann. Disse prosjektene har resultert i funn som har gitt ny innsikt i både hovedstadens kulturhistorie og kunnskap om datidens fartøy.

I denne animasjonen kan vi følge ett av disse fartøyene, Barcode 6, fra det seilte på Oslofjorden for 400 år siden, til det ble gjenoppdaget av arkeologene i 2008. Filmen er finansiert av Sparebankstiftelsen og ble laget i forbindelse med at båten ble konservert og rekonstruert for og stilles ut i DNBs nye hovedkvarter i Bjørvika. Båten står i dag utstilt omtrent der den ble forlatt og forsvant i mudderet en gang like før den store bybrannen i 1624. Filmen er laget av Arkikon, et visualiseringsfirma som har spesialisert seg på illustrasjon og rekonstruksjon av historiske tema. 3D-modellen av Barcode 6 er basert på det digitale dokumentasjons- og rekonstruksjonsarbeidet som er utført i museets dokumentasjonslaboratorium. OSU har vært tiltakshaver for de største prosjektene NMM har hatt i Bjørvika, herunder Barcode-prosjektet.

Barcode 6 har en spesiell plass i museets hjerte. I 2011 bygde vi en replika av båten, som vi kalte Vaaghals. I sommersesongen kan denne bookes for seilas på fjorden.

3D-modell av Barcode 6 på Sketchfab:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2