Hopp til hovedinnhold

BåtLab'en

Norsk Maritimt Museums eget båtbyggerverksted, BåtLab'en, ble åpnet i 2010. Her arbeider båtbygger Lars Stålegård med å gjenskape gamle båter funnet av museets arkeologer. I BåtLab'en kan du oppleve eksperimentell arkeologi og tradisjonshåndverk i aksjon!

 • Trebåten Vaaghals på land foran museumsbygningen. Én person oppi båten, fem personer foran.
  1/1

Norsk Maritimt Museum har et nasjonalt samfunnsansvar for å bevare og formidle den maritime kulturarven. BåtLab'en representerer et av museets viktigste satsningsområder på dette feltet. Formålet med BåtLab'en er å produsere kunnskap gjennom rekonstruksjon av arkeologiske båtvrak, og formidle tradisjonelt maritimt håndverk.

Når arkeologene har gjort sine undersøkelser av et båtfunn, er det BåtLab'ens oppgave å fortsette det arkeologiske detektivarbeidet med henblikk på båtens konstruksjon og seileegenskaper. Først bygges det en nedskalert modell, oftest i 3d-printet plast og papp, basert på den arkeologiske dokumentasjonen av originalmaterialet. Deretter kan arbeidet med rekonstruksjonen i fullskala begynne.

En rekonstruksjonsprosess gir viktig kunnskap om båtens funksjon, men også datidens båtteknologi, materialanvendelse og -forståelse, tidsforbruk samt ressursutnyttelse. Båtbyggeren står i sentrum i dette arbeidet, men for at en rekonstruksjon av et arkeologisk båtvrak skal bli vellykket må mennesker med ulik fagkompetanse og erfaringsbakgrunn samarbeide. BåtLab'en er et samlingssted for museets ekspertise innen digital oppmåling av båtvrak og skrogdeler, konservering av treverk, modellbygging, maritim historie og kystkultur, båtbygging, arkeologi, tjærebreing og formidling.

 • BåtLab'ens arbeid tar utgangspunkt i arkeologiske båtfunn, her representert ved Barcode 6 slik den ble funnet i jorda.
  1/11
  BåtLab'ens arbeid tar utgangspunkt i arkeologiske båtfunn, her representert ved Barcode 6 slik den ble funnet i jorda. Norsk Maritimt Museum/Andreas Kerr
 • Arkeologene 3D-dokumenterer hver enkelt båtdel. Arkeolog dokumenterer hudbord med FARO-arm.
  2/11
  Arkeologene 3D-dokumenterer hver enkelt båtdel. Norsk Maritimt Museum/Kristina Steen
 • Ferdig 3D-tegning av en keip fra Barcode 6.
  3/11
  Ferdig 3D-tegning av en keip fra Barcode 6. Norsk Maritimt Museum
 • Bearbeidet 3D-modell av keipen - klar til 3D-printing.
  4/11
  Bearbeidet 3D-modell av keipen - klar til 3D-printing. Norsk Maritimt Museum
 • Båtbygger Lars Stålegård og professor emeritus Arne Emil Christensen monterer 3D-printede modell-deler.
  5/11
  Båtbygger Lars Stålegård og professor emeritus Arne Emil Christensen monterer 3D-printede modell-deler. Norsk Maritimt Museum
 • Modellen tar form. Båtbygger Lars bygger modell i papp og plast.
  6/11
  Modellen tar form. Norsk Maritimt Museum
 • 3D-oppmåling av den ferdige modellen - denne gir grunnlaget for rekonstruksjonen i full skala.
  7/11
  3D-oppmåling av den ferdige modellen - denne gir grunnlaget for rekonstruksjonen i full skala. Norsk Maritimt Museum
 • Materialene til rekonstruksjonen hentes i skogen.
  8/11
  Materialene til rekonstruksjonen hentes i skogen. Norsk Maritimt Museum/Izabela Chlewicka
 • Rekonstruksjonen under bygging.
  9/11
  Rekonstruksjonen under bygging. Norsk Maritimt Museum
 • Nesten "ferdig" rekonstruksjon på plenen foran BåtLab'en.
  10/11
  Nesten "ferdig" rekonstruksjon på plenen foran BåtLab'en. Norsk Maritimt Museum
 • Trebåten Vaaghals på vannet med to seil, Oslo i bakgrunnen. Minst åtte personer ombord.
  11/11
  Rekonstruksjonen Vaaghals i seilas på Oslofjorden. Norsk Maritimt Museum

Pågående og tidligere prosjekter i BåtLab'en

 • Rekonstruksjonen av middelalderbåten Vaterland 1 ble ferdigstilt og sjøsatt i 2019, i et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Maritimt Museum og Oslo kommune. Vaterland 1 er datert til tidlig 1500-tall, og ble funnet under grøftegraving foran bussterminalen i Oslo, i Schweigaardsgate. Båten har trolig blitt forlatt ved det som på den tiden var utløpet av Akerselva. Les mer om restaurering av middelalderbåten Vaterland her.
 • Portørenga var BåtLab'ens andre prosjekt, og ble sjøsatt i april 2015. Portørenga ble funnet på havets bunn utenfor Kragerø og utgravd i 1981. Over 30 år senere ble denne "ursjekta" rekonstruert, og resultatet ligger i dag på vannet i Kragerø. Byggingen ble dokumentert og formidlet på nett i form av en blogg. Bloggen kan du lese her.
 • BåtLab'ens første prosjekt var rekonstruksjonen av Barcode 6, ett av totalt 13 båtvrak som ble gravd opp i Bjørvika i Oslo av museets arkeologer i 2008/2009. Rekonstruksjonen fikk navnet Vaaghals, og ble sjøsatt i september 2011. Byggeprosessen ble dokumentert og formidlet på nett i form av en blogg. Bloggen kan du lese her.
 • Av og til tar det arkeologiske arbeidet lang tid, og BåtLab'en må vente på egnede prosjekter. Ventetiden utløste det hittil eneste byggeprosjektet i BåtLab'en som ikke har vært basert på et arkeologisk funn; en variant av en Holmsbupram. Den ble bygget av frivillige i BåtLab'en, og sjøsatt i august 2016.

Kontaktinformasjon:
Kontaktinformasjon:
Charlotte Melsom
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1