Hopp til hovedinnhold

Slik jobber vi

Museets arkeologer arbeider både over og under vann, i saltvann og ferskvann, innendørs og utendørs. Her kan du lese om noen av de ulike arbeidsområdene våre.

Når et maritimt kulturminne, for eksempel et vernet båtvrak, står i fare for å bli ødelagt, blir det gjerne utført arkeologiske utgravninger, enten det er over eller under vann. 

Først undersøkes båtvraket på funnstedet, og deretter fraktes det til museet for dokumentasjon, konservering og magasinering. Av og til bygger vi modell av funnet, og noen funn blir til og med rekonstruert i full størrelse.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1