Hopp til hovedinnhold

Forvaltning av kulturminner

Gjennom vår kompetanse på maritim kulturhistorie har vi fått ansvaret for forvaltningen av maritime kulturminner i landets fem sørligste fylker. Mye av virksomheten er også definert gjennom vår kompetanse på undervannsmetodikk. Museet har i tillegg ansvar for utførsel av maritime kulturminner.

  • Dykker med båtdel i overflaten.
    1/1

Arkeologisk forvaltningsansvar

Norsk Maritimt Museum har ansvar for forvaltningen av kulturminner under vann på strekningen fra svenskegrensen til Åna Sira. Også kulturminner i ferskvann i innlandet innenfor denne kyststripen hører med. Det er arkeologisk seksjon som har det praktiske arbeidet knyttet til forvaltningsansvaret, som skjer etter Lov om kulturminner. Ved seksjonen er det ansatt 13 faste arkeologer, samt en til enhver tid varierende stab av prosjektengasjerte arkeologer. Våre to konservatorer har ansvar for konserveringen av gjenstander og skipsfunn.

Forvaltningsområdet innbefatter fylkene:

  • Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, og Agder

Har du funnet noe av kulturhistorisk verdi?

Om du har funnet noe av kulturhistorisk verdi må du melde fra til fylkeskommunen i fylket funnet er gjort. Det kan gjøres ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Funnmelding for kulturminner under vann og skipsfunn

Skjemaet skal leveres til fylkeskommunen i fylket funnet er gjort. Fylkeskommunen vil oversende skjemaet til rette forvaltningsmuseum  

Utførsel av maritime kulturminner

Norsk Maritimt Museum er også godkjenningsinstitusjon for utførsel av maritime kulturminner. Ønsker du å føre et fartøy eller et maritimt kulturminne som er eldre enn 50 år inn eller ut av landet, må du ha tillatelse til dette etter en innsendt søknad.

Saksfeltet "maritime kulturminner" er fra 1/1/2020 delt mellom fylkeskommunene og Norsk Maritimt Museum således at hele fartøy og større fartøysdeler (for eksempel et komplett dekkshus) forvaltes av fylkeskommunen i fartøyets hjemfylke. Mindre deler og løse gjenstander er Norsk Maritimt Museum sitt område.

En nærmere orientering om lovhjemler, formål og søknadsskjema for utfyllelse finnes på Riksantikvarens veiledningsside for søknad om utførsel av maritime kulturminner.

Henvendelser om utførsel av maritime kulturminner kan sendes til fellespost@marmuseum.no

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1