Funn av muskettkuler fra Den store nordiske krig

Ved metallsøking under vann ved sjøbadet i Moss er det blitt funnet et femtitalls antall muskettkuler. Norsk Maritimt Museum (NMM) har i samarbeid med finneren og Østfold fylkeskommune håndtert funnet. Nå viser det seg at skriftlige kilder kan belyse funnet, og en rimelig tolkning er at dette er kuler fra svenskenes handlinger i Moss under Den store nordiske krig mars-april 1716.

 • Ni kuler på en overflate, i bakgrunnen utsikt over ei bukt.
  1/1
  Utvalg av muskettkuler fra Den store nordiske krigen, funnet ved Moss. Enkelte er feilstøpt Norsk Maritimt Museum/Jørgen Johannessen

Under Carl XIIs felttog i Norge valgt svenskene å etablere et forsyningsdepot i Moss. Dansk-norske styrker kom både over land og i fire skjærbåter til Moss. Svenskene ble slått og det ble tatt et rikt krigsbytte. Skjærbåtene ble fylt opp, og mye materiell ble også båret tilbake til Fredrikstad av flere hundre svenske krigsfanger som ble tatt. Dansk-norske styrker fikk ikke med seg alt, så sivile fartøyer ble rekvirert og lastet opp.

 • Brunt kart over Moss slik det så ut under Den store nordiske krigen.
  1/1
  Kartet viser Moss slik det så ut under Den store nordiske krig. Legg merke til at kanalen ikke fantes. Moss historielag

Båtene kom seg imidlertid ikke fra Moss før svenskene vendte tilbake. Resterende munderinger og ammunisjon, herunder flere kister med muskettkuler, kanonkuler, håndgranater og krutt «blev udkastet i vandet fra bryggene i Vællen». Det er trolig fra denne hendelsen muskettkulene stammer. Alt ble kastet over bord for at svenskene ikke skulle kunne ta krigsmateriellet tilbake. Krigsbyttet kunne heller ikke forsvares ettersom de dansk-norske styrkene allerede hadde reist til Fredrikstad.

Som en følge av svenskenes tap etter slaget i Moss måtte Carl XII gå til retrett på grunn av manglende forsyningslinje til troppene i Christiania.

 • Kart fra 1718 viser et tredvetalls fartøy i sjøslag.
  1/1
  Kartet viser kamp mellom dansk-norske og svenske skip ved Halden i november 1718. © Kartverket

NMM jobber nå med å avgrense utstrekningen av funnlokaliteten ytterligere. Muskettkulene og annet som kan ha tilhørt båtene er fredet etter kulturminneloven. Det er ikke anledning til å heve funn under vann fra dette området.

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon:

Jørgen Johannessen