Hopp til hovedinnhold

Fiskefeller fra steinalderen funnet i Jotunheimen

Fjellfareren Reidar Marstein, gjorde forsommeren 2022 et oppsiktsvekkende funn. Det var lav vannstand i fjellvannet Tesse i Lom, og han kom over noen stokker stukket ned i sjøbunnen. Stokkene viste seg å være 7000 år gamle fiskefeller. Funnet er følgelig en av de aller eldste fiskefellene vi kjenner fra Norge.

 • 1/1
  Fjellvandrer Reidar Marstein fant fiskefellene i Tesse. Her har han satt ned kjepper i sjøbunnen for å vise hvor den ene fangstbåsen har stått. FOTO: Trygve Hesthagen

Kulturminnet består av rekker av stolper og minst tre fangstkamre. Så omfattende organiske rester er svært sjelden fra norsk steinalder generelt, og i fjellet spesielt. Dykkere fra Norsk Maritimt Museum skal være med å sikre det unike funnet mot erosjon og is over vinteren. Vannet er nå igjen fylt og funnet ligger på 4-5 meters dyp. Det skal graves ut i 2023, når fjellvannet er tappet ned.

-Tesse er et spesielt fiskevann, hvor vi har funnet et rikt materiale av fiskeredskaper fra vikingtid og fram til moderne tid, sier marinarkeolog Elling Utvik Wammer fra Norsk Maritimt Museum.

-Når beskjeden kom om at dette funnet viser seg å være så gammelt som eldre steinalder, da måtte jeg klype meg i armen.

Oppdagelsen

Hver vår tappes fjellvannet Tesse (850 moh.) ned for å produsere kraft, og da kommer den gamle sjøbunnen til syne. Reidar Marstein har rik kunnskap om fortidig fjellbruk og han har arbeidet tett med arkeologer i mange år. Våren 2022 kom han over flere titalls staur som var stukket ned i den gamle sjøbunnen. Han forsto raskt at dette var rester av gamle fiskefeller.

I de påfølgende dagene skaffet han og ferskvannsbiolog Trygve Hesthagen seg oversikt over staurene i samråd med Innlandet fylkeskommune. Foreløpig er det identifisert minst tre fangstkamre med tilhørende ledegjerder på sjøbunnen. Ved arbeidet ble det tatt ut én dateringsprøve. Nå foreligger det overraskende resultatet av C14-dateringen. Fellen var i bruk omkring 5000 f.Kr., det vil si i eldre steinalder.

 • 1/1
  Noen unnselige kjepper, stukket ned i sjøbunden, er restene av gamle fiskefeller. FOTO: Trygve Hesthagen

Hvordan så fellene ut?

Fellene som er funnet i Tesse har stått på grunt vann, og trolig dreier det seg om fangstkamre med traktformede innløp. Lange gjerder har trolig bidratt til å lede fisken inn i fellene. Den levende fisken har man kunnet håve inn fra båt eller fanget ved å vade ut i det kalde fjellvannet.

I Norge har felletypen først og fremst vært knyttet til skogfinnene og deres innvandring på 1600-tallet. Tidligere arkeologiske funn i Norden har imidlertid vist at prinsippet med å bygge fangstkamre av staur er svært gammelt. Likevel er funnet i Tesse blant de aller eldste fangstanleggene vi kjenner av denne typen fra Nord-Europa.

 • Illustrasjon av fiskefeller i fjellvannet Tesse, 850 moh.
  1/1
  Slik kan fiskefellene i fjellvannet Tesse ha sett ut i eldre steinalder. ILLUSTRASJON: Ingvild Tinglum Bøckman

Sikring av funnet

Fellene ble funnet ved lav vannstand i juni 2022, da vannet steg svært raskt. I løpet av sommeren har Tesse blitt fylt helt opp med vann, og anleggene ligger i dag på 2–4 m dyp. I løpet av vinteren vil vannet tappes ned for å produsere strøm, og i verste fall kan is og erosjon på vårparten fjerne stokkene som stikker opp av mudderet.

I september 2022 var dykkere fra Norsk Maritimt Museum i Tesse for å måle inn de synlige staurene nøyaktig, hente ut flere dateringsprøver og dekke til enkelte deler. Målet er i første omgang å sikre et minimum av kunnskap om det unike funnet.

-Vi er med fordi vi er de eneste som driver med undervannsarkeologi i Sør-Norge, og det haster. Vi har forvaltningsansvar for både saltvann og ferskvann, sier marinarkeolog Elling Utvik Wammer på Norsk Maritimt Museum.

Elling Utvik Wammer var også med i et prosjekt i Tesse i 2014, hvor Maritimt Museum, sammen med Kulturhistorisk Museum og Oppland fylkeskommune, undersøkte fiske i fjellet.

 • 1/2
 • 2/2
  Marinarkeologer fra Norsk Maritimt Museum sikrer steinalderfunn i Jotunheimen

Utgravninger sommeren 2023

Landarkeologer fra Kulturhistorisk museum planlegger en fullstendig utgravning av anleggene rett etter isen har smeltet i 2023. Vannstanden er da lav, og det vil være mulig å gjøre en grundig og mer effektiv undersøkelse på den gamle sjøbunnen enn hva man kan når anleggene står under vann. 

Norske arkeologer får nesten aldri muligheten til å arbeide med 7000 år gammelt, tilformet treverk. Vi vet imidlertid at undersøkelser av staurene kan gi oss kunnskap om steinalderen som vi bare kan drømme om ved utgravning av en steinalderboplass. Med dyktighet og flaks vil vi nå kunne få detaljert kunnskap om fellenes alder, hvor mange år fellene var i bruk, hvor ofte de ble reparert og når på året vedlikeholdet foregikk.

Gjennom det nye funnet ser vi nå konturene av et omfattede og svært gammelt fiske, et fiske vi håper å lære mer om gjennom en kommende undersøkelse.