Hopp til hovedinnhold

Uteområdet

Norsk Maritimt Museum ligger på Bygdøynes, omkranset av vakre sjønære omgivelser. Bygdøynes er et populært turområde, med en runde som går mellom museene og helt ned til sjøen.

  • 1/1

Området har flere skulpturer og minnesmerker, og i museumshavnen ligger både tradisjonsbåter og seilskipet Svanen.

Skulpturer og minnesmerker

Amundsenmonumentet

Polfarere i bronse

14. desember 2011, på dagen hundre år etter at  den norske Sydpolsekspedisjonen nådde den geografiske Sydpolen, avduket Kong Harald denne minneskulpturen i bronse og granitt. Ekspedisjonsmedlemmene var: Roald Amundsen, Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel og Oscar Wisting.

Håkon Anton Fagerås' skulptur er en figur-dramatisering av alle de fem deltakerne som nådde polpunktet. Nå skuer de utover Oslofjorden og mot syd.

Monumentet har blitt veldig populært blant tilreisende og er nok et av de mest fotograferte objekter på Bygdøynes. 

Monumentet ble reist av Komité for et nasjonalt minnesmerke over Roald Amundsen og forvaltes av Kulturetaten i Oslo Kommune.

Krigsseilermonumentet

Krigsminne 1940 — 1945

"Som en million soldater". Ordene tilhører Winston Churchill. Dette er hans vurdering av innsatsen til sjøfolk på norske skip under 2. verdenskrig. Flere tusen døde, og mange ble livsvarig skadet selv om de overlevde. Samtiden viste liten forståelse for hva de hadde vært utsatt for.

Dette minnesmerket av Joseph Grimeland (1916-2002) ble avduket av Kong Olav V i 1980.  Etter over 30 år med fortielse, markerte minnesmerket en slags begynnelse på oppreisningen for de norske krigsseilerne. De måtte selv ta initiativet til å få det reist. 

På Frigjørings- og veterandagen 8. mai, er det kransenedleggelse og taler ved monumentet. Markeringen ved krigsseilermonumentet har vært en del av det nasjonale programmet for 8. mai og tale for dagen er ved en statsråd og en invitert hovedtaler.  Dette er et åpent arrangement hvor alle er velkomne til å delta.  

Hornmine som minnesmerke

Krigsminne 1914 — 1918

På Bygdøynes er det, i tillegg til Krigsseilermonumentet for 2. verdenskrig, et minnesmerke over sjøfolkene som mistet livet på havet under 1. verdenskrig. 

Omtrent 2000 sjøfolk på norske skip omkom i krigsforlis i løpet av krigen. 

Monumentet har følgende tekst: "Til minde om vore sjømænds store indsats for fædrelandet under Verdenskrigen 1914-1918. Reist av Christiania Sjømandsforening 1921".

Minnesmerket Sjøblomst, utført av billedhogger Thor Sandborg, reist av Prosjektgruppen for Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke.

Sjøblomst

Båtflyktningenes takk til Norge

Skulpturen Sjøblomst er en gave, gitt i takknemlighet etter en pengeinnsamling, fra vietnamesiske båtflyktninger og deres etterkommere. Minnesmerke er en gave til Norge og det norske samfunn.

Etter en dramatisk flukt ble flyktningene plukket opp av norske skip og fikk anledning til å skape seg en fremtid i Norge.

Sjøblomst står i vannet øst av Bygdøynes og er utført av billedhugger Thor Sandborg. Monumentet ble reist av Prosjektgruppen for Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke og forvaltes av Kulturetaten i Oslo Kommune.

Sjømannskorets minnesmerke

Til minne om de som døde på havet

Denne bautaen stod opprinnelig utenfor Sjømannskirken på Bygdøy. Da eiendommen ble solgt i 2014, sørget museet i samarbeid med Det norske sjømannskor og eier for at minnesmerket kom til Bygdøynes. 

På Frigjørings- og Veterandagen 8. mai. har Det norsk sjømannskor tradisjon for å bekranse monumentet til minne om de som mistet livet på havet.

Inuksuk

Varde for vennskap

Steinskulpturen eller varden, formet som et menneske, kalles for en inuksuk i Canada (ofte skrevet inukshuk på engelsk, men inuksuk er den offisielle betegnelsen nå). De har både blitt benyttet som veivisende varder og som tegn på vennskap. Inuksuk'en er en gave til Norge fra Canada som et symbol på våre dype historiske forbindelser.

Den er utført av billedhuggeren Joseph Suqslak fra Gjoa Haven (Gjøahavn) i Nunavut-territoret i det nordlige Canada. Skulpturen ble innviet i 2005.

Roald Amundsens Gjøa-ekspedisjon tilbragte tre år i Gjoa Haven - stedet fikk sitt navn etter polarskuta.

Museumshavnen

Gjøahavn

Tradisjonsbåter i museumshavn

I museumshavnen ved Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes kan du se norske trebåter fra hele landet. 

Norge har sterke båtbyggertradisjoner med tydelig lokale særpreg. Båtene ble formet ut fra lokale behov og det farvannet de skulle brukes i. Noen er gode å ro og tar mange passasjerer, enkelte seiler godt i skiftende vind, mens andre er laget for høy sjø og fiske langt fra land.

Båtene, som er i privat eie og organisert igjennom Gjøahavn båtforening, viser fine sider av norsk kystkultur.

Seilskipet "Svanen"

Det eneste bevarte tremastede skipet fra den norske handelsflåten

Skonnert «Svanen» ble bygget i Svendborg på Fyn, Danmark vinteren 1915-1916. På beddingen ble hun solgt til et rederi i Arendal, og døpt «Smart» ved sjøsettingen.

I jobbetiden under 1. verdenskrig hadde hun skiftende norske eiere. Hun overlevde den tyske u-båtkrigen, men ble i 1921 kjøpt av svensk reder og døpt «Svanen», fikk motor og gikk som lasteskip til begynnelsen av 1960-årene.

I 1965 ble «Svanen» kjøpt tilbake til Norge som fartøyvernprosjekt, og ble igjen rigget som tremastet slettoppet skonnert, for å seile som trenings- og skoleskip. I 1973 ble skipet donert til Norsk Sjøfartsmuseum, og har siden seilt som «seilende leirskole» og på tokt med yngre mannskap i sommersesongen. 

«Svanen» representerer de siste mellomstore seilførende lastedragerne som dels gikk i kystfart, og dels i fart på Nord- og Østersjøen. Hun er både et flytende kulturminne av stor nasjonal betydning, en viktig formidlingsarena for museet og et kontinuerlig sosialpedagogisk prosjekt. 

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1