Hopp til hovedinnhold

Arkeologiske prosjekter på kart

Arkeologiske prosjekter utført av Norsk Maritimt Museum, Stavanger Maritime Museum og Bergens sjøfartsmuseum.

I forbindelse med prosjektet "Fra felt til fil til folk" har de tre sjøfartsmuseene her kartfestet sine gjennomførte arkeologiske prosjekter. Det er både små og store undersøkelser, registreringer og utgravinger. På https://kulturminnesok.no/ kan du finne ut om det er gjort arkeologiske funn på stedet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2