Marinarkeologi

Hva holder arkeologene på med? Vi dykker etter skipsvrak, konserverer gjenstander, eksperimenterer med båtbygging, forsker og driver avansert dokumentasjon.

Forvaltningsarkeologi og koronakrisen

Den arkeologiske virksomheten ved NMM er også berørt av koronakrisen. Alle våre saksbehandlere jobber som normalt, og vi har satt som førsteprioritet å utføre så mye som mulig av saksbehandling og feltarbeid som planlagt uten unødige forsinkelser. Vi tilpasser oss myndighetenes krav med høynet fokus på ansattes helse og smittevern.  Med en del tilpasninger som hjemmekontor, samt restriksjoner på og tiltak for gjennomføring av feltarbeid driver vi likevel tilnærmet normalt. Vi strekker oss for å bidra til å holde hjulene i gang der vi kan i disse utfordrende tider for samfunnet som helhet.