Hopp til hovedinnhold

Marinarkeologi

Arkeologene ved Norsk Maritimt Museum har ansvaret for forvaltningen av skipsfunn på land yngre enn 1536 og alle kulturminner under vann som er fredet etter kulturminneloven.

Geografisk har vi ansvaret i fylkene Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Innlandet, Akershus og Østfold. Vi jobber også offshore og på Svalbard. Arkeologisk seksjon består i dag av 13 fast ansatte arkeologer og to gjenstandskonservatorer.

Siden er under ombygging. 

Prosjekter og funn:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1