Hopp til hovedinnhold

Arkeologiske rapporter

Her kan du laste ned rapporter fra forskjellige typer arkeologisk virksomhet. Har du spørsmål oppfordres du til å ta kontakt med prosjektleder eller forfatter(e) av rapporten.

Arkeologiske rapporter 2024

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2024:3

Data om skipsvrak til fagutredning for virkninger av havvind på kulturminner og kulturmiljø.  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2024:2

Arkeologisk utgravning av tomt B6b i Bjørvika, Oslo.  

Arkeologiske rapporter 2023

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2023:5

Ramslandsvågen  

Arkeologiske rapporter 2021

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2021:2

Vaterland 1. Arkeologisk undersøkelse.  

Arkeologiske rapporter 2020

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2020:2

Sjøbadet, Moss k., Viken fylke. Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne ID 172656.  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2020:1

Arkeologisk miljøovervåkning Torsøya, ID. 211909  

Arkeologiske rapporter 2019

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2019:5

Arkeologisk miljøovervåkning med punktskysammenligning. Kroodden, Kristiansand  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2019:4

Arkeologisk overvåking, tomt B2, Oslo kommune.  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2019:3

Ny-Hellesund. Marinarkeologi og verdiskapning  

Arkeologiske rapporter 2018

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2018:9

Arkeologisk overvåking av tomt B1, Bjørvika, Oslo  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2018:8

Arkeologisk undersøkelse, tomt B6A, Bjørvika, Oslo  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2018:6

Arkeologisk utgravning av ballastplassen på felt B4, Oslo, Bjørvika  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2018:3

Marinarkeologi og verdiskaping i Agders uthavner  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2018:2

BARK - Fotogrammetri Selør 3 Flisevraket  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2018:1

Arkeologisk undersøkelse av tomtene A8 og A9 i Bjørvika, Oslo  

Arkeologiske rapporter 2017

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2017:15

Arkeologisk registrering Åros - Ny-Hellesund, Søgne kommune  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2017:14

Arkeologisk registrering under vann, reguleringsplan Landesund, Mandal kommune  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2017:13

Arkeologisk registrering under vann, planarbeid Skarpøya nord, Søgne kommune  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2017:7

Dokumentasjon av sjøfunnmelding, Askeladden id. 229228. Norskerenna, Søgne kommune, Vest-Agder  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2017:6

Arkeologisk registrering under vann ved Udøy og Landøy, Mandal kommune, Vest-Agder  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2017:5

Arkeologisk avdekking og dokumentasjon av båtfunn Nøklevann 3, Oslo, 2016  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2017:4

Jernvinna ved Møsvatn - fra myr til marked. Undersøkelser knyttet til sektoravgiften i 2016  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2017:3

Arkeologisk registrering av kulturminner på felt B5, Bjørvika, Oslo  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2017:2

Undersøking av Schweigaards gate 33. Sjakting med stratigrafisk registrering  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2017:1

Arkeologisk registrering under vann - ny vannledning Møvik-Lindebø, Kristiansand kommune  

Arkeologiske rapporter 2016

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2016:9

Oppfølging av sjøfunnmelding, Askeladden id. 219380. Grønsfjordkilen, Lindesnes kommune, Vest-Agder  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2016:6

Arkeologisk sikringsundersøkelse nausttuft Nordre Byrtnes, Tesse. Lom kommune, Oppland fylke  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2016:5

Arkeologisk registrering av kulturminner rundt Nøklevann, Oslo, 2016  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2016:4

Arkeologisk utgravning av maritimt kulturlag ID 115037, Dronning Eufemias gate, tomt 26-33  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2016:3

Norsk Maritimt Museums arkeologiske undersøkelse i forbindelse med Dronning Eufemias gates bro over Akerselva, Oslo kommune  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2016:2

Lovundbåten AID: 95292. Forundersøkelse 2016  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2016:1

Arkeologisk registrering under vann i Larvik indre havn, Larvik kommune, Vestfold fylke  

Arkeologiske rapporter 2015

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2015:1

Maritimarkeologisk undersøkelse i forbindelse med fornyelse og revisjon av konsesjon (sektoravgift) i Tesse 2014  

Arkeologiske rapporter 2014

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2014:6

Arkeologisk registrering ved Hurdalssjøen i Eidsvoll og Nannestad kommuner 2014  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2014:4

Maritimarkeologisk registrering for Midgardsormen, delprosjekt G  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2014:3

Arkeologisk gransking av sjøbunnlag etter søknad om dispensasjon fra Lov om kulturminner §8 første ledd for mudring på lokalitet med ID 100502. Hummervikholmen, Søgne, gnr. 32 bnr. 68  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2014:2

Arkeologisk registrering under vann for området Rødtangen til Verket, Hurum kommune, Buskerud fylke  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2014:1

Arkeologisk registrering ved Støodden i Kristiansand kommune 2014  

Eldre rapporter

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2013:3

Arkeologisk registrering av Glomma og Rømua i Fet, Sørum og Gjerdrum kommuner 2013  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2013:1

Faglig program: Problemstillinger knyttet til arkeologiske havner  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2012:12

HAVVIND - paleogeografi og arkeologi  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2012:11

Documentation report Schweigaardsgate 8, Vaterland 1  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2012:10

Dokumentasjonsrapport Dronning Eufemiasgate Sørenga 10  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2012:09

Dokumentasjonsrapport Dronning Eufemiasgate Sørenga 9  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2012:08

Dokumentasjonsrapport Dronning Eufemiasgate Sørenga 8  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2012:7

Hummervikholmen, Søgne i Vest-Agder. Beretning fra arkeologisk registrering under vann årene 1994, 1995, 1996, 1997  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2012:6

Mot et integrert feltsystem: posisjonering, innmåling, oppmåling og dokumentasjon  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2012:5

Arkeologisk registrering under vann i Seljordsvannet, Seljord kommune, Telemark fylke  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2012:4

Arkeologisk overvåking av Senketunneltraseen 2005-2008. Delrapport 4 Båtfunn i Senketunneltraseen  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2012:3

Arkeologisk overvåking av Senketunneltraseen 2005-2008. Delrapport 3 Presentasjon av massematerialet  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2012:1

Arkeologisk overvåking av Senketunneltraseen 2005-2008. Delrapport 1 Administrative forhold, bakgrunn og problemstillinger  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2011:02

Arkeologisk registrering i Kjetevann, Birkenes kommune, Aust-Agder fylke  

Norsk Maritimt Museum - Arkeologisk rapport nr. 2011:01

Arkeologisk registrering under vann for området Rørvik søndre, Kragerø kommune, Telemark fylke  

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2