Feltblogg

15. april 2019 startet arkeologene ved Norsk Maritimt Museum en ny utgraving i Bispevika i Oslo sentrum. Tomta, som kalles B8a, rommer kulturminner fra både middelalder og tidlig nytid. Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) vil grave delen av tomta definert som middelaldergrunn, mens arkeologer fra Norsk Maritimt Museum skal grave ut delen av tomta som omfatter tidlig nytid. På denne siden kan dere med jevne mellomrom få ukentlige oppdateringer fra de maritime arkeologene i felt. Følg med!

  • Oversiktsbilde av B8a med vannspeilet og middelalderparken i sørøst. (Foto/Photo)
    1/1
    Oversiktsbilde av B8a med vannspeilet og middelalderparken i sørøst.
Bilde av skipsvrak i leire.. Foto/Photo

09.08.19: Skipsfunnet Bispevika 19 – innblikk fra oven i en arkeologisk skipsutgravning

09.08.19: Skipsfunnet Bispevika 19 – innblikk fra oven i en arkeologisk skipsutgravning

Les om skipsfunnet Bispevika 19 og se timelapse fra utgravningen.

Et knippe utvalg av skjeletter funnet i forbindelse med arkeologisk utgravning B8a på Sørenga i Oslo. Foto/Photo

06.08.19: Skjeletter i skapet

06.08.19: Skjeletter i skapet

VIDEO: Se vår osteolog Live Forsetløkken fortelle om et knippe utvalgte benfunn fra felt. Hva kan flådde katter, islegger, intakt beinmarg og spikking på gamle ribbein, fortelle oss om hverdagslivet i Oslo havn for 400 år siden?

3D models of the two shipwrecks. Foto/Photo

12.07.19: More shipwrecks discovered

12.07.19: More shipwrecks discovered

Two close neighbours with different stories in the old harbour of Oslo. In this blog post we present some preliminary results and interpretations from the ongoing boat excavation.

Sverdfunn. Foto/Photo

08.07.19: Om mulige spor etter sjøslag i Oslo havn før 1624

08.07.19: Om mulige spor etter sjøslag i Oslo havn før 1624

I flere av våre Ukas funn-innlegg har vi omtalt funn av våpen, slik som jernøkser, kanonkuler og dolker. En tolkning kan være å se disse funnene som rester etter voldelige sammenstøt i Oslos gamle havn.

To marinarkeologer poserer etter endt arbeidsdag. Mye leire på klærne. Foto/Photo

28.06.19: To fight the clay, you have to become the clay…..

28.06.19: To fight the clay, you have to become the clay…..

Zen-metodikk i felt, eller betraktninger på hvordan det er å grave «tørt» under dagens havnivå.

Utgravningsleder Marja-Liisa P. Grue dokumenterer sjøavsatte lag i en profil på B8a. Kulturlagene inneholder store mengder gjenstander og andre spor, mens andre lag er funntomme. Dette gjenspeiler ulike faser i havna og byens historie.. Foto/Photo

14.06.19: Fifty shades of grey. Hva er greia med sjøavsatte kulturlag?

14.06.19: Fifty shades of grey. Hva er greia med sjøavsatte kulturlag?

Hva er egentlig et sjøavsatt kulturlag? Og hvorfor er vi arkeologer så opptatt av disse lagene?

0766ceeeabe64915a5dc3003848bb908.jpeg. Foto/Photo

31.05.19: Image based 3D modelling of an archaeological excavation

31.05.19: Image based 3D modelling of an archaeological excavation

At B8A, we make use of advanced techniques to document our finds. This week, our GIS and 3D expert Sjoerd tells you about photogrammetry.

Skipsvraket Bispevika 16. Foto/Photo

16.05.19: Velkommen ombord i Bispevika 16!

16.05.19: Velkommen ombord i Bispevika 16!

I dag, den 16. mai, er det 16. skipsvraket i Bispevika ferdig utgravd, dokumentert i felt og alle delene tatt opp av byggegropa.Se deler av skipsvraket her!

Arkeolog og funnansvarlig Susanne Pettersson i såldet -  med et tidstypisk skår i vårt undersøkelsesområde av havna; keramikk produsert i Weser-distriktet i Tyskland på sent 1500-tall. (Foto: NMM). Foto/Photo

03.05.2019: Havna som møteplass - 1500-tallets Hvem Hva Hvor

03.05.2019: Havna som møteplass - 1500-tallets Hvem Hva Hvor

Hva visste folk i Oslo om verden rundt seg for fem hundre år siden?

NRK på besøk. Foto/Photo

17.04.2019: "Den stille uke"...? -Særlig!

17.04.2019: "Den stille uke"...? -Særlig!

Et skipsvrak og Østlandssendingen på besøk

mq2.jpg. Foto/Photo

12.04.2019: Nå starter det!

12.04.2019: Nå starter det!

Prosjektleder Elling Utvik Wammer forteller om tomta, tidligere funn i området og hva vi forventer å finne i løpet av årets undersøkelser