Hopp til hovedinnhold

Feltblogg

15. april 2019 startet arkeologene ved Norsk Maritimt Museum en ny utgraving i Bispevika i Oslo sentrum. Tomta, som kalles B8a, rommer kulturminner fra både middelalder og tidlig nytid. Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) vil grave delen av tomta definert som middelaldergrunn, mens arkeologer fra Norsk Maritimt Museum skal grave ut delen av tomta som omfatter tidlig nytid. På denne siden kan dere med jevne mellomrom få ukentlige oppdateringer fra de maritime arkeologene i felt. Følg med!

  • 1/1
    Oversiktsbilde av B8a med vannspeilet og middelalderparken i sørøst.
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1