Hopp til hovedinnhold

Skipsfunnet Bispevika 19 – innblikk fra oven i en arkeologisk skipsutgravning

Skipsvraket Bispevika 19 ble påvist i midten av juni og er blitt gravd ut i løpet av den siste måneden. Skipet lå i sjøbunnslag fra 1500- og tidlig 1600-tall og ble nok bygget og seilt på denne tiden.

  • Bilde av skipsvrak i leire.
    1/1
    Skipsvraket Bispevika 19 var komplekst og veldig godt bevart. Her ser vi styrbord side, etter at løsdeler og garnering var fjernet. Vraket besto av opp mot 700 deler, som til sammen utgjør et utfordrende tredimensjonalt puslespill. Sjoerd van Riel/NMM

Bispevika 19 ble opprinnelig bygd med klink-teknikk, men på et tidspunkt har skipet blitt fullstendig bygd om med et ytre lag av kravellbord. Tidsperioden det stammer fra er kjent for invensjon innenfor båtbygging, og reiser i inn- og utland har gitt innsikt i ulike båtbyggingsteknikker. Sannsynligvis ble flere båter bygd om på denne tiden som følge av et økende behov for transport av varer, men fremgangsmetodene for ombyggingen ser ut til å ha variert. Vi har enkelte eksempler på dette fra tidligere utgravninger, men på grunn av svært god bevaringsgrad og stor detaljrikdom gir Bispevika 19 en unik mulighet til å studere dette nærmere.

Hvor båten opprinnelig ble bygd og hvor ombyggingen har skjedd vet vi foreløpig ikke, men det er bare et par av flere spørsmål vi ønsker å få svar på. Det vi vet er at Bispevika 19 har hatt lang fartstid før det ble satt igjen i havnen i Bjørvika der det det har ligget, dekket med leire, i rundt fire hundre år.

Bispevika 19 er et skip med mange historier, og dette er en kort historie om utgravningen av skipet sett fra oven (Foto og regi: Kristina Steen).