Hopp til hovedinnhold

B8A

Arkeologiske undersøkelser i Bispevika Syd

  • 1/1
    Oversiktsbilde over tomta B8a med Håkon 5s gate i øst og Sørengabyggene i sør.

I april 2019 starter arkeologene ved Norsk Maritimt Museum en ny stor utgravning i forbindelse med ombyggingen av Bjørvika i Oslo sentrum. Tomta har vært åpent farvann i tidligere tider, men ble fylt ut på 1800-tallet. Like i nærheten er det gjort en rekke arkeologiske funn som vitner om aktivitetene i denne sentrale delen av Oslos gamle havn, fram til etableringen av Christiania bak Akershus slott på 1600-tallet. 

Forundersøkelser på tomta i form av borprøver har avdekket sjøavsatte kulturlag ispedd flis i eik og nåletre, noe som tyder på at det her kan ligge gamle havneanlegg, skipsvrak og andre rester etter tidligere tiders liv og virke. Funnpotensialet ansees derfor som stort, og vi venter særlig å finne kulturminner fra 1500-tallet og frem til den store bybrannen i 1624.

Bli med ned i byggegropa og ned i leira og få et førstehånds inntrykk av både funn, funnsituasjon, historikken i området samt hvordan arkeologene jobber.