Hopp til hovedinnhold

B8A

Arkeologiske undersøkelser i Bispevika Syd

  • 1/1
    Oversiktsbilde over tomta B8a med Håkon 5s gate i øst og Sørengabyggene i sør.

I april 2019 startet arkeologene ved Norsk Maritimt Museum en ny stor utgravning i forbindelse med ombyggingen av Bjørvika i Oslo sentrum. Tomta, som kalles B8a, har vært åpent farvann i tidligere tider, men ble fylt ut på 1800-tallet. Like i nærheten er det gjort en rekke arkeologiske funn som vitner om aktivitetene i denne sentrale delen av Oslos gamle havn, fram til etableringen av Christiania bak Akershus slott på 1600-tallet. 

Forundersøkelser på tomta i form av borprøver har avdekket sjøavsatte kulturlag ispedd flis i eik og nåletre, noe som tyder på at det her kan ligge gamle havneanlegg, skipsvrak og andre rester etter tidligere tiders liv og virke. Funnpotensialet ansees derfor som stort, og vi venter særlig å finne kulturminner fra 1500-tallet og frem til den store bybrannen i 1624.

Tomta som skal bygges ut er ekstra spennende da den er antatt å romme både deler av middelalderens havneanlegg og rester etter havnekonstruksjoner fra tidlig nytid. Et av spørsmålene vi ønsker å finne svar på er om vi kan finne en avslutning på det store bryggeanlegget fra renessansen, og hvordan disse bryggene forholder seg til bryggene fra middelalder. Viser de kontinuitet eller er det et brudd? Kan vi se endringer i organisering og bruk av havneområdet før og etter reformasjonen?

Vi håper også å finne skipsvrak fra den samme perioden. Det er fortsatt mye vi ikke vet om skipsteknologi og bruken av skip og båter i overgangen mellom middelalder og nytid. Et hvert skipsfunn i Bjørvika gir oss derfor mulighet for ny kunnskap.

Kunnskapen om den omfattende utbyggingen av havneområdene i Oslo fra 1500-tallets siste halvdel og frem til bybrannen i 1624 er som et gedigent puslespill som blir stadig mer intrikat ettersom de arkeologiske sporene etter utbyggingen trer frem. Resultatet av undersøkelsene på B8a vil utgjøre en svært viktig brikke i dette puslespillet.

Utgravningene i området skjer i samarbeid med OSU (Oslo S utvikling), som er tiltakshavere, og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), som vil stå for middelalderutgravningene på tomta.

Prosjekter og samarbeidspartnere

Tiltakshaver for utbyggingen av tomta B8a er OSU (Oslo S Utvikling). 

Utgangspunktet for de arkeologiske utgravingene er deres utbygging av nye boliger og næringslokaler med tilhørende kjellere og utearealer i området.

Entreprenør for selve byggeprosessen er AF Gruppen Norge AS

Tomta er antatt å omfatte funn fra både middelalder og tidlig nytid. Middelalderseksjonen av tomta vil graves ut av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), mens arkeologer fra Norsk Maritimt Museum graver ut det gamle havnebassenget fra tidlig nytid. 

Norsk Maritimt Museums utgravning foregår i tett samarbeid med disse aktørene.

Museets samarbeidspartnere i B8a-prosjektet:

  • Arkitekttegning over nye Bjørvika. Tegningen viser også de kommende boligbygg i B8a. Der arkeologer fra Norsk Maritimt Museum skal grave fra april 2019 og frem til september 2019
    1/1
    Oversiktsbilde av nye Bjørvika. Tegning: OSU Oslo S Utvikling (OSU)