Hopp til hovedinnhold

Lyden av fortiden!

Vi har funnet lyden fra fortiden! I alle fall en av dem. Og denne gangen kan det være ekko fra et barns lek vi har fanget lyden av. Vi har nemlig funnet en liten leirgjøk nede i sjøbunnsleira på B8a!

  • Leirgjøk funnet i sjøbunnslag knyttet til renessanse i Oslos gamle havnebasseng.
    1/1
    Leirgjøk funnet i sjøbunnslag knyttet til renessanse i Oslos gamle havnebasseng. Foto: Kristina Steen for NMM

Leirgjøken er 5,3 cm høy og 4,7 cm bred, målt fra hode til stjert. Gjøken har tre hull, blåsehullet i enden av stjerten, ett hull på toppen av hode og ett like over stjerten. Den er av brent leire med glasur og innriss for vinger. Den ble funnet i forbindelse med utgraving av bolverkstokker i området og ligger i sjøbunnslag datert til renessansen. Vi mener den kan dateres til en gang mellom 1537 og 1624.    

Funnet av Sarah Fawsitt under fremrens av bolverkstokker. Foto Lin C. Hobberstad

Bruken av leirgjøker er kjent fra middelalder og er som oftest tolket til å være en barneleke. De ble i likhet med dagens leirgjøker fylt med vann og skal lage en klukkelyd som skal imitere fuglekvitter. Kildene vi har funnet på nett, om leirgjøker i Skandinavia er mildt sagt sparsommelige, men ved hjelp av vår nederlandske kollega og søk på nederlandsk dukket det opp noen paralleller. Disse er imidlertid både tolket til å være brukt som lokkefugl i jakt og som en barneleke. De kan med andre ord ha hatt flere funksjoner.   

  • leirgjøk fra Nederland
    1/1
    Flere lignende typer leirgjøk kalt vogelfluit/waterfluit er funnet ved arkeologiske utgravninger i Nederland. Denne er funnet i Enkhuizen like nord for Amsterdam og er datert til 1600-1700. Collectie Nederland: Musea, Monumenten en archeologie

Flere av disse fuglene er funnet nord i Nederland rundt Amsterdam, men én har opprinnelig kommet fra Tyskland. Foreløpig er det ikke mulig å si noe sikkert om hvor vår leirgjøk har kommet fra. 

Men en ting er sikkert. Vi har fanget en lyd fra fortiden. Her kan dere høre selv!

PS: Litteraturtips mottas med takk!