17.04.2019: "Den stille uke"...? -Særlig!

Skipsvrak og besøk av Østlandssendingen

  • NRK på besøk (Foto/Photo)
    1/1
    I dag fikk vi østlandssendingen på besøk etter funn av skipsvrak.

Den første feltuka vår har vært kort på grunn av påska, men innholdsrik. Sannelig dukket det opp et spennende skipsvrak på det lille området vi rakk å åpne disse to-tre dagene! Vi visste jo at sjansene for å finne skipsvrak var store på B8a, men at vi skulle finne et så tidlig, var kanskje litt over forventninga. 

Allerede mandag fant vi løse båtdeler i gropa nord på tomta, hvor vi startet. Utover tirsdagen så vi imidlertid at flere og flere deler hang sammen og at det dreier seg om et stort skipsvrak. 

Selv om vi bare har rukket å grave fram en liten del av vraket, kan vi si at det sannsynligvis er et lite skip fra 15-1600-tallet, og at det er godt bevart. Skipet minner om flere av funnene på nabotomtene.
I dag har vi dekket over det lille kikkhullet vårt med presenning, og vil fortsette utgravningen rett etter helligdagene.

Nrk Østlandssendingen var på besøk i dag og laget et innslag om prosjektet:  Se innslaget her!

God påske fra arkeologene på B8a!