Hopp til hovedinnhold

B8b

Arkeologiske undersøkelser i Bispevika Syd

  • 1/1
    Oversiktsbilde over Bjørvika med tomt B8b markert i rød Oslo S Utvikling / Erik Krafft

Våren 2022 starter arkeologer fra Norsk Maritimt Museum (NMM), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Kulturhistorisk museum (KHM) en ny stor utgravning i forbindelse med utbygging av Bjørvika i Oslo sentrum. 

Området som skal graves ut ligger innerst i Bispevika, mellom Håkon 5s gate og fjorden. Tomta kalles B8b og utgravingen skjer i forbindelse med Oslo S Utviklings (OSU) planer om bygging av boliger, samt arealer for forretninger, bevertning og kultur.  

B8b ligger sentralt plassert i forhold til kjente havneanlegg og båtfunn fra middelalderens siste del og tidlig moderne tid. Tomten har potensial for å gi viktig kunnskap om havneutviklingen fra siste del av middelalderen og frem til 1624, da byen brenner og offisielt flyttes til Bjørvikas vestside. Kunnskapen om den omfattende utbyggingen av havneområdene i Oslo fra 1500-tallets siste halvdel og frem til bybrannen i 1624 er som et gedigent puslespill som blir stadig mer intrikat ettersom de arkeologiske sporene etter utbyggingen trer frem. Resultatene av undersøkelsene på B8b vil utgjøre en svært viktig brikke i dette puslespillet.

Forundersøkelser på tomta i form av borprøver, har avdekket sjøavsatte kulturlag med teglbiter, hoggflis og ballastsand som er rester etter tidligere tids liv og virke i det gamle havneanlegget. Tidligere arkeologiske utgravninger i nærheten har resultert i svært mange funn i form av skipsvrak, bolverk og tykke kulturlag som inneholder masser med funn. Potensialet for å gjøre flere spennende funn på B8b er derfor stort. 

Også denne gangen ønsker NMM å ta publikum med på ferden vår og gi dere et førstehånds inntrykk av både funn, funnsituasjoner, historikken i området, samt hvordan arkeologene jobber. Bli med, ned i byggegropa! Vil dere vite mer? Gå inn på lenkene under.

Prosjekter og samarbeidspartnere

Tiltakshaver for utbyggingen av tomta B8b er OSU (Oslo S Utvikling). 

Utgangspunktet for de arkeologiske utgravingene er deres utbygging av nye boliger og næringslokaler med tilhørende kjellere og utearealer i området.

Entreprenør for selve byggeprosessen er Vedal Entreprenør AS

Tomta er antatt å omfatte funn fra både middelalder og tidlig nytid. Middelalderseksjonen av tomta vil graves ut av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), mens arkeologer fra Norsk Maritimt Museum graver ut det gamle havnebassenget fra tidlig nytid. 

Norsk Maritimt Museums utgravning foregår i tett samarbeid med disse aktørene.

Museets samarbeidspartnere i B8b-prosjektet:


  • Arkitekttegning over nye Bjørvika. Tegningen viser også de kommende boligbygg i B8a. Der arkeologer fra Norsk Maritimt Museum skal grave fra april 2019 og frem til september 2019
    1/1
    Oversiktsbilde av nye Bjørvika. Tegning: OSU Oslo S Utvikling (OSU)
Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1