Hopp til hovedinnhold

B8b

Arkeologiske undersøkelser i Bispevika Syd

  • 1/1
    Oversiktsbilde over Bjørvika med tomt B8b markert i rød Oslo S Utvikling / Erik Krafft

Våren 2022 starter arkeologer fra Norsk Maritimt Museum (NMM), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Kulturhistorisk museum (KHM) en ny stor utgravning i forbindelse med utbygging av Bjørvika i Oslo sentrum. 

Området som skal graves ut ligger innerst i Bispevika, mellom Håkon 5s gate og fjorden. Tomta kalles B8b og utgravingen skjer i forbindelse med Oslo S Utviklings (OSU) planer om bygging av boliger, samt arealer for forretninger, bevertning og kultur.  

B8b ligger sentralt plassert i forhold til kjente havneanlegg og båtfunn fra middelalderens siste del og tidlig moderne tid. Tomten har potensial for å gi viktig kunnskap om havneutviklingen fra siste del av middelalderen og frem til 1624, da byen brenner og offisielt flyttes til Bjørvikas vestside. Kunnskapen om den omfattende utbyggingen av havneområdene i Oslo fra 1500-tallets siste halvdel og frem til bybrannen i 1624 er som et gedigent puslespill som blir stadig mer intrikat ettersom de arkeologiske sporene etter utbyggingen trer frem. Resultatene av undersøkelsene på B8b vil utgjøre en svært viktig brikke i dette puslespillet.

Forundersøkelser på tomta i form av borprøver, har avdekket sjøavsatte kulturlag med teglbiter, hoggflis og ballastsand som er rester etter tidligere tids liv og virke i det gamle havneanlegget. Tidligere arkeologiske utgravninger i nærheten har resultert i svært mange funn i form av skipsvrak, bolverk og tykke kulturlag som inneholder masser med funn. Potensialet for å gjøre flere spennende funn på B8b er derfor stort. 

Også denne gangen ønsker NMM å ta publikum med på ferden vår og gi dere et førstehånds inntrykk av både funn, funnsituasjoner, historikken i området, samt hvordan arkeologene jobber. Bli med, ned i byggegropa! Vil dere vite mer? Gå inn på lenkene under.