Triangelfart, slaveri og globalisering

«Triangelfart, slaveri og globalisering», tar utgangspunkt i det norsk-danske slaveskipet Fredensborg som seilte i triangelfart mellom Europa, Afrika og Amerika på 1700tallet. Her var handelsvarer og slaver en del av lasten. Dette er et mørkt kapittel i historien, men slaveri finnes fortsatt i dag. Museumsbesøket drar veksel på fortid og nåtid i et globaliseringsperspektiv.

Elevene blir med inn i utstillingen «Til sjøs!». Utgangspunkt er slaveskipet Fredensborg som kan belyse triangelfarten under kolonitiden mellom Europa, Vest-Afrika og Amerika (Karibia), at norske sjøfolk var involvert i slavehandel og at globaliseringen var etablert allerede i tidlig moderne tid. 

Fredensborg forliste utenfor Arendal i 1768 og vraket ble funnet av dykkere i 1974. Et år senere ble det satt i gang marinarkeologiske utgravninger under ledelse av Norsk Maritimt Museum. En del av utrustningen og lasten ble funnet. Disse gjenstandene, sammen med det omfattende arkivmaterialet som beskriver en nær fullført reise i trekantfarten, gjør at Fredensborg gjerne omtales som det best dokumenterte av kjente slaveskip fra perioden. Gjennom autentiske gjenstander fra Fredensborg får eleven et innblikk i datidens menneskesyn, levevilkår og forhold om bord på slaveskip og seilskuter på 1700-tallet.

Historien om kolonitidens slavehandel danner grunnlaget for samtale om spørsmål omkring slaveri i dag. 

Trinn: 8. - 10. trinn
Tidspunkt: Hele året (i museets vanlige åpningstider).
Varighet: 45 - 60 min
Metode: Omvisning og dialog
Pris: 500,- kr. per gruppe.

Omvisningen må bestilles i god tid før besøket.

Kontaktinformasjon

Heidi Thöni Sletten