Skipsvraket i Bispekilen

Tirsdag kveld avdekket vi de første båtdelene, som snart viste seg å være et nytt skipsfunn i Oslo havn. Ut fra plasseringen er det sannsynligvis fra 1500-tallet eller tidlig 1600-tall. I tillegg til at vraket vil lære oss mer om skipsbygging i renessansen, er det foreløpig et lite mysterium hvordan skipsvraket har havnet der det ligger; kilt inn mellom to brygger fra omtrent samme tid. Er det rart vi har vurdert å gi den navnet Bispekilen...?

Utover uka har vi gravd fram små partier av vraket, og vi har grunn til å anta det dreier seg om en nærmest komplett klinkbygget båt eller et lite skip. Som mange av de andre vrakene funnet i nærområdet, er skipsfunnet svært godt bevart og vi har observert en rekke små men viktige detaljer, bl.a. tauverk og gjenstander som kan ha vært om bord.

I denne filmen gir feltleder Lin Cecile Hobberstad en kort introduksjon til skipsvraket i Bispekilen. (Vi beklager dårlig lyd på opptaket)

  • Bevaringsgraden til vraket i Bispekilen er svært høy. Her ser vi et eksempel på det: Arkeolog Live Forsetløkken holder et tynt tau, som ligger nede mot kjølen av skipet. (Foto/Photo)
    1/1
    Bevaringsgraden til vraket i Bispekilen er svært høy. Her ser vi et eksempel på det: Arkeolog Live Forsetløkken holder et tynt tau, som ligger nede mot kjølen av skipet. Foto: Elling Utvik Wammer for NMM

Et morsomt og meget interessant aspekt ved dette skipsfunnet er plasseringen: Slik det framstår nå, ligger det kilt inn mellom to bolverks-konstruksjoner. Det har trolig stått to store brygger nord og sør for vraket, og i mellomrommet mellom dem ser båten ut til å ha sunket eller blitt lagt.

  • Akterenden av skipsvraket i Bispekilen under avdekking. Tømmerstokkene på høyre og venstre side er rester av større brygger som har stått på hver side av skipet. Videre undersøkelser vil avsløre om bryggene og vraket er samtidige, og eventuelt hva som har skjedd da båten sank. (Foto/Photo)
    1/1
    Akterenden av skipsvraket i Bispekilen under avdekking. Tømmerstokkene på høyre og venstre side er rester av større brygger som har stått på hver side av skipet. Videre undersøkelser vil avsløre om bryggene og vraket er samtidige, og eventuelt hva som har skjedd da båten sank. Elling Utvik Wammer for NMM

Planen framover er å avdekke skipet den kommende uka, for å sikre kunnskapen om hva slags skip det er, og hvorfor det ligger som det gjør.