Hopp til hovedinnhold

Wega – den siste mjøsjakta

Etter at jernbanen kom til Eidsvoll ble last ført om bord på dampskip, kjørt opp elva Vorma og videre over Mjøsa til tettsteder som Hamar. Men, samtidig som dampskipstrafikken blomstret økte også en annen fraktefart. Nye treskuter ble bygget. De hadde et lukket lasterom, en enkel rigg og kunne seile dag og natt i all slags vær. Med et lite mannskap kunne disse mjøsjaktene konkurrere med de dyre dampskipene om frakt, spesielt om varer det ikke hastet med å levere. Slike varer kunne for eksempel være teglstein eller poteter.

  • Jakt med ei mast på vannet med bybebyggelse i bakgrunnen.
    1/1
    Utsnitt av foto av mjøsjakten Wega på vannet foran bebyggelsen i Strandgata i Hamar. Johs. Johannessen / Domkirkeodden

I dag står mjøsjakten Wega på sjøbunnen på ca. 5 meters dyp ved Minnevika utenfor Mjøssamlingen. Vraket er 18 meter langt og stikker på det meste om lag 3,4 meter opp av sand og mudder. Skuta ble bygget rundt 1870 og var utrangert 1906. Den sank i opplag i bøye mellom 1910 og 1915. Wega er den siste gjenværende av mjøsjaktene, og et viktig kulturminne som vitner om fraktefarten på Vorma og Mjøsa.

  • Ortofoto basert på fotogrammetri av mjøsjakta Wega. Vraket ses ovenfra. Dekket er nesten helt overgrodd av vegetasjon, mest mose.
    1/1
    Ortofoto av vraket av mjøsjakta Wega i Minnevika. Frode Kvalø / Norsk Maritimt Museum

På grunn av byggingen av den nye jernbanebrua over Minnesund i regi av Bane NOR ble det inngått en avtale om å dokumentere Wega ved hjelp av fotogrammetri. Enkelt fortalt vil det si at det tas en mengde bilder fra mange vinkler og at disse settes sammen av programvare til en tredimensjonal modell. Det er mange utfordringer med teknikken under vann. På Wega hadde vi problemer med vegetasjon og dårlig lys samt partikler i vannet. Likevel er vi veldig fornøyd med resultatet. Vi har aldri noensinne hatt en så god modell av vraket, og selv ikke vi som har dykket på det har hatt like god oversikt som det vi ser på modellen.

Vi vil oppdatere siden så snart modellen er klar for publisering på nett.

Wega er et fredet kulturminne – vern om vår felles kulturarv.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1