Hopp til hovedinnhold

Bispekilen -
en «missing link» i Oslos renessansehavn?

Fra og med mai 2020 gjennomfører arkeologer ved Norsk Maritimt Museum en ny utgravning i forbindelse med ombyggingen av Bjørvika i Oslo sentrum. Tomta som kalles Bispekilen har vært åpent farvann i tidligere tider, men ble fylt ut på 1800-tallet. Like i nærheten er det gjort en rekke arkeologiske funn som vitner om aktivitetene i denne sentrale delen av Oslos gamle havn, fram til etableringen av Christiania bak Akershus slott på 1600-tallet.

 • 12. mai – undersøkelsene på tomten kalt Bispekilen er i gang. Årets feltarbeid i Bjørvika dekker et adskillig mindre område enn fjorårets utgravning på B8a. Håpet i år er bl.a. å finne ut om - og i tilfelle hvordan - bryggene nord og sør for Bispekilen henger sammen.
  1/1
  12. mai – undersøkelsene på tomten kalt Bispekilen er i gang. Årets feltarbeid i Bjørvika dekker et adskillig mindre område enn fjorårets utgravning på B8a. Håpet i år er bl.a. å finne ut om - og i tilfelle hvordan - bryggene nord og sør for Bispekilen henger sammen. Foto: Elling Utvik Wammer/NMM

I fjor undersøkte museet tomta B8a (https://marmuseum.no/b8a), og i år skal vi grave videre på nordsiden av denne tomta. Under utgravningene av tomt B8a og tomtene nord for Bispekilen har museet avdekket omfattende bryggeanlegg, gjenstander og skipsvrak i den gamle sjøbunnen, som viser at den aktuelle delen av Bjørvika har vært en sentral del av Oslos gamle havn. Vi har bl.a. sett en svært aktiv bruksperiode som strekker seg fra senmiddelalder og fram til bybrannen i 1624.

 • Feltet vi skal undersøke i år ligger mellom tomtene B8a og B3-B7, som ble undersøkt for få år siden. Inn i spuntveggen på B8a fortsatte bolverkene avbildet ovenfor. Disse og flere tilsvarende bryggefundamenter vil vi trolig støte på under årets feltarbeid. Kanskje ligger det også et nytt skipsvrak mellom bryggene?
  1/1
  Feltet vi skal undersøke i år ligger mellom tomtene B8a og B3-B7, som ble undersøkt for få år siden. Inn i spuntveggen på B8a fortsatte bolverkene avbildet ovenfor. Disse og flere tilsvarende bryggefundamenter vil vi trolig støte på under årets feltarbeid. Kanskje ligger det også et nytt skipsvrak mellom bryggene? Foto: NMM/Elling Utvik Wammer

De omfattende arkeologiske resultatene på nabotomtene gir sterke indikasjoner på at en kan forvente tilsvarende funntyper og -mengde i Bispekilen. Ettersom tomta ligger mellom viktige deler av renessansebryggene, vil undersøkelser i år trolig bidra til mer sikker kunnskap om dette anleggets størrelse og utforming. Bispekilen gir gode muligheter for å binde sammen dokumentasjon av bryggeanleggene og aktiviteten i de tilgrensende områdene – altså forhåpentligvis en viktig «missing link»!

 • Bispekilen blir i framtiden et åpent vannspeil som strekker seg inn under broen midt i bildet. Her vil det være mulig å komme inn med mindre båter. Til høyre for Bispekilen ligger tomten B8a, som ble gravd ut i 2019 av NIKU og NMM. Bildet er tatt fra den nye bryggen ved Munchmuseet.
  1/1
  Bispekilen blir i framtiden et åpent vannspeil som strekker seg inn under broen midt i bildet. Her vil det være mulig å komme inn med mindre båter. Til høyre for Bispekilen ligger tomten B8a, som ble gravd ut i 2019 av NIKU og NMM. Bildet er tatt fra den nye bryggen ved Munchmuseet. Foto: NMM/Elling Utvik Wammer

I løpet av undersøkelsen sikter vi på å legge noen ferske nyheter fra feltarbeidet på denne nettsiden.

Prosjektinvolverte

Utgangspunktet for de arkeologiske utgravingene i år er etablering av vannspeil (allmenning) som viderefører fjordbukta i Bispevika østover, med en trinnvis og vannførende overgang opp til Middelalderparken. I den forbindelse skal det fjernes masser og etableres brygger i Bispekilen. Tiltakshaver for utbyggingen av tomta er Bjørvika Infrastruktur AS. Entreprenør for selve anleggsprosessen er AF gruppen AS. Norsk Maritimt Museums utgravning foregår i tett samarbeid med disse aktørene.

Kontaktpersoner fra NMM
• Elling Utvik Wammer. Prosjektansvarlig
• Marja-Liisa Petrolius Grue. Utgravningsansvarlig
• Lin C. Hobberstad. Feltleder

Museets samarbeidspartnere i Bispekilen-prosjektet:
• Bjørvika Infrastruktur AS. Prosjektleder Trond Knapstad
• AF Anlegg. Prosjektleder Jarle Kristoffersen