Hopp til hovedinnhold

Arkeologisk sommerhilsen fra Bispevika

Etter noen hektiske og varme uker i juni, er årets utgravning i Bispekilen nå ferdig. Vi kan oppsummere med at resultatet svarte til forhåpningene våre. Når det arkeologiske materialet skal settes sammen og analyseres i etterarbeidet, kommer vi til å lære masse om havneutviklingen i området på 1500-tallet. I dette innlegget gir vi en foreløpig smakebit av det som er funnet. Med dette ønsker vi en god sommer, og på gjenhør til høsten!

 • Skipsfunnet Bispevika 24 ble i juni gravd helt fram og dokumentert. Vi vet nå at det er et mellomstort fartøy som har kunnet føre seil, ut fra mastehullet i kjølsvinet (midt i bildet). Presis datering og mer kunnskap om skipets konstruksjon vil vi få når vi skal bearbeide dokumentasjonen.
  1/1
  Skipsfunnet Bispevika 24 ble i juni gravd helt fram og dokumentert. Vi vet nå at det er et mellomstort fartøy som har kunnet føre seil, ut fra mastehullet i kjølsvinet (midt i bildet). Presis datering og mer kunnskap om skipets konstruksjon vil vi få når vi skal bearbeide dokumentasjonen. Foto: Elling Utvik Wammer, Norsk Maritimt Museum

Brygger og kulturlag

Vi har tidligere beskrevet starten av undersøkelsen i Bispekilen som et stort mikadospill. Dette viste seg å fortsette over så å si hele utgravningsfeltet. Etter hvert ble det imidlertid tydelige mønster i stokkene, og vi er nå sikre på at vi i alle fall har fire separate bryggefundamenter på tomta. Disse ser ut til å ligge i to parallelle rekker. Orienteringen stemmer veldig godt med de tidligere kjente bryggene nord og sør for Bispekilen, så her vil vi fylle inn et viktig tomrom i kunnskapen om renessansehavna (se også https://marmuseum.no/bolverkenes-hemmeligheter). Nå skal vi sende inn dateringsprøver av tømmerstokkene, for å finne ut nøyaktig når de ulike bryggene ble bygget.

 • Noen øyeblikksbilder fra utgravningen i Bispekilen, som foregikk i mai og juni: Bryggefundamenter, kulturlag og keramikk. Oppe til høyre; kanonkule i jern med korrosjon, funnet i kulturlag fra 1500-tallet.
  1/1
  Noen øyeblikksbilder fra utgravningen i Bispekilen, som foregikk i mai og juni: Bryggefundamenter, kulturlag og keramikk. Oppe til høyre; kanonkule i jern med korrosjon, funnet i kulturlag fra 1500-tallet. Foto: Elling Utvik Wammer, Norsk Maritimt Museum.

Like over og rundt bolverkene var det sjøavsatte kulturlag, det vil si en blanding av naturlig sjøbunnsleire, ballast og forskjellig materiale som mennesker har kastet eller mistet i sjøen over tid. Rundt bryggene i Bispekilen var det en mangfoldig funnsammensetning av gjenstander, bein (trolig slakteavfall), og så videre, som forteller om bruken av bryggene. I kulturlagene er bevaringsforholdene utrolig gode, og vi har bl.a. funnet flere flotte tregjenstander. Spesielt interessant er de tydelige brannlagene som ligger over bryggene. Keramikk, tønnedeler, kurver og annet som ligger i disse lagene kan antakelig vise hva som har vært lagret på bryggene da de brant (se også https://marmuseum.no/sjoavsatte-kulturlag). Hvilke bybranner vi har å gjøre med i Bispekilen er for tidlig å si. Det er flere aktuelle hendelser på slutten av 1500-tallet og tidlig 1600-tall hvor bryggene kan ha brent.

Siden vi ikke gravde til bunns i kulturlagene på tomta, er det mye som blir liggende igjen. Antakelig ligger det rikholdige kulturlag som er enda eldre under de sjiktene vi har gravd. Toppen av bolverkene måtte vi ta opp for å komme ned til den planlagte dybden som man skal ha i Bispekilen. Før vi avsluttet feltarbeidet, passet vi på slik at gjenværende kulturminner skal bli liggende trygt bevart for framtiden. Dette ble sikret ved hjelp av et 20 cm tykt lag med blåleire, pluss 10 cm med finkornet, stabil grus på toppen.

 • Arkeologene tar sommerferie. Det arkeologiske feltet ble forsvarlig tildekket med leire og grus etter at undersøkelsen var ferdig. Gjenværende kulturminner blir liggende bevart under den nye sjøbunnen i Bispekilen.
  1/1
  Arkeologene tar sommerferie. Det arkeologiske feltet ble forsvarlig tildekket med leire og grus etter at undersøkelsen var ferdig. Gjenværende kulturminner blir liggende bevart under den nye sjøbunnen i Bispekilen. Foto: Elling Utvik Wammer, Norsk Maritimt Museum

Skipsvraket

Hele skipsfunnet Bispevika 24 fikk vi dokumentert på en god måte gjennom utgravningens løp. Vraket ble avdekket steg for steg i tre omganger, siden vi måtte dekke det til med leire fortløpende. Ingen av oss fikk altså sett skipet i sin helhet, men med moderne fototeknologi er det gode muligheter for å sette sammen dokumentasjonen. I tillegg til den arkeologiske feltdokumentasjonen, har vi tatt masse film og bilder underveis, som vi gleder oss til å dele med både fagfolk og publikum. Den aller første samlede presentasjonen av skipsfunnet kan man se i denne lille filmsnutten.

 • 1/1
  Tre seksjoner med fotogrammetri som er lappet sammen til en komplett oversikt av Bispevika 24 med tilhørende bolverk på begge sider. Fotogrammetri av Sjoerd van Riel for Norsk Maritimt Museum