Hopp til hovedinnhold

Årboken

Norsk Maritimt Museums årbok, Mennesket og havet, sikter mot å være det viktigste forum for presentasjon av kulturhistorisk forskning i Norge innen fagområdene maritim arkeologi, etnologi og historie.

Norsk Maritimt Museums årbok sikter mot å være det viktigste forum for presentasjon av kulturhistorisk forskning i Norge innen fagområdene maritim arkeologi, etnologi og historie.

Årboken publiserer både vitenskapelige, fagfellevurderte artikler og populærvitenskapelige bidrag. I tillegg inneholder årboka museets årsmelding og småstoff fra museets virksomhet.

Norsk Maritimt Museums årbok er akkreditert som publiseringskanal på nivå 1 i det nasjonale akkrediteringssystemet for vitenskapelig publisering. For å regnes som vitenskapelig publiseringskanal må man ha bred distribusjon, ha en kompetent og uavhengig redaksjon og praktisere ekstern og anonym fagfellevurdering av bidragenene. De fagfellevurderte vitenskapelige artiklene som formidles i årboken, skal holde høy kvalitet, men samtidig være skrevet på en måte som gjør at de også kan leses av et allment publikum.

Neste års utgave av Mennesket og havet vil bli et temanummer om norsk kystkultur og norske båtbyggertradisjoner i forbindelse med åpningen av ny båt- og kystkulturutstilling i Båthallen. Hvis du ønsker å bidra i årboken, ta kontakt med redaksjonen ved Charlotte Melsom.

Kontaktinformasjon
Charlotte Melsom