Hopp til hovedinnhold

Årboken

Norsk Maritimt Museums årbok, Mennesket og havet, sikter mot å være det viktigste forum for presentasjon av kulturhistorisk forskning i Norge innen fagområdene maritim arkeologi, etnologi og historie.

Årboken publiserer både vitenskapelige, fagfellevurderte artikler og populærvitenskapelige bidrag. I tillegg inneholder årboka museets årsmelding og småstoff fra museets virksomhet.

Norsk Maritimt Museums årbok er akkreditert som publiseringskanal på nivå 1 i det nasjonale akkrediteringssystemet for vitenskapelig publisering. For å regnes som vitenskapelig publiseringskanal må man ha bred distribusjon, ha en kompetent og uavhengig redaksjon og praktisere ekstern og anonym fagfellevurdering av bidragenene. De fagfellevurderte vitenskapelige artiklene som formidles i årboken, skal holde høy kvalitet, men samtidig være skrevet på en måte som gjør at de også kan leses av et allment publikum.

Hvis du ønsker å bidra i årboken, ta kontakt med redaksjonen ved Charlotte Melsom: charlotte.melsom@marmuseum.no

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1