Hopp til hovedinnhold

Mennesket og havet 2020

Mennesket og havet er et viktig forum for presentasjon av kulturhistorisk forskning i Norge innenfor fagområdene maritim arkeologi, etnologi og historie. Redaksjonen vurderer også maritimt orienterte bidrag fra andre fagdisipliner. Årbøkene spenner vidt, og de inneholder både artikler skrevet for den allment interesserte leser og fagfellevurderte vitenskapelige artikler med oppdatert forskning på maritim historie og beslektede emner.

Denne utgaven av Mennesket og havet strekker seg over et halvt årtusen. Boken inneholder artikler om arkeologiske funn i Oslo havn fra 1500-tallet, norsk hvalfangst i Stillehavet i 1840-årene, handel og skipsfart mellom Danmark og byene på Sør- og Østlandet på slutten av 1700-tallet, folketro blant fiskerbøndene på Helgelandskysten i første halvdel av 1900-tallet og bruk av naturis til kjøling av fersk fisk i norske fiskerier fra siste halvdel av 1800-tallet til 1940. Den sistnevnte artikkelen er et ledd i det internasjonale forskningsprosjektet «The Last Ice Age», som setter norsk kystøkonomi og handelen med is inn i en global moderniseringsprosess.

Årbok for Norsk Maritimt Museum er utgitt på Museumsforlaget. Boken kan kjøpes i museumsbutikken Fritt om bord.