Hopp til hovedinnhold

Mennesket og havet 2021

  • Norsk Maritimt Museum

Mennesket og havet er et viktig forum for presentasjon av kulturhistorisk forskning i Norge innenfor fagområdene maritim arkeologi, etnologi og historie. Redaksjonen vurderer også maritimt orienterte bidrag fra andre fagdisipliner. Årbøkene spenner vidt, og de inneholder både artikler skrevet for den allment interesserte leser og fagfellevurderte vitenskapelige artikler med oppdatert forskning på maritim historie og beslektede emner.

Årgang 2021 av museets årbok Mennesket og havet inneholder som vanlig både fagfellevurderte vitenskapelige artikler, andre forskningsarbeider, populærvitenskapelige artikler og «småstoff» fra Norsk Maritimt Museums samlinger og virksomheten i foregående år. Innholdet gjenspeiler den store bredden i museets interesse- og virkefelt, overalt «hvor fartøy flyte kan», i ferskvann så vel som i saltvann.

Vi kan bl.a. lese om:

  • den portugisiske ekspansjonen langs kysten av Nordvest-Afrika i forkant av den store europeiske oversjøiske ekspansjonen fra slutten av middelalderen
  • en spennende og svært tidlig tegning av en østnorsk losbåt som er funnet i et tysk arkiv
  • båtkonstruktøren Jan Herman Linges legendariske OL-båt Solingen
  • et av museets siste større båtfunn, fra Bispevika innerst i Bjørvika i Oslo 
  • tømmerfløtingen på Storsjøen i Odalen og en av de såkalte varpebåtene som ble brukt der
  • to av museets tidligere ledere, den profilerte polarforskeren og museumsdirektøren Gunnar Isachsen som døde sent i 1939 og og den mindre kjente sekretæren, Ruth Haugeland, som ledet museet sammen med styrelederen de første krigsårene, til ny mannlig direktør kunne tiltre

Seksjonen med fagfellevurderte vitenskapelige artikler inneholder denne gangen tre artikler om

  • norsk fartøyvern som et nokså nytt forskningsfelt
  • gravmonumentenes betydning som seilingsmerker i Sunndalsfjorden i gammel tid
  • det omfattende og dramatiske redningsarbeidet under Alexander Kielland-ulykken i 1980


Årbok for Norsk Maritimt Museum er utgitt på Museumsforlaget. Boken kan kjøpes i museumsbutikken Fritt om bord.