Hopp til hovedinnhold

Undervisningstilbud for ungdomsskolen og VGS

Norsk Maritimt Museum forvalter og formidler vår maritime kulturarv, fra Norges eldste båt, som er 2200 år gammel, til framtidens løsninger med det grønne skifte. Sammen med elevene utforsker vi historien med utgangspunkt i kildebruk, arkeologi, metodeforståelse og tverrfaglige arbeidsprosesser. Vi ønsker å skape nysgjerrighet og forståelse for den maritime kulturarven.

Skreddersydde omvisninger

Norsk Maritimt Museum kan tilpasse omvisninger og aktiviteter etter gruppens ønske. Ønsker dere egne fagdager med fordypning i et spesielt tema eller tverrfaglig aktivitet med for eksempel samfunnsfag, mat og helse? Eller hva med å møte en marinarkeologi og høre hvordan og hva de jobber med?

Spør oss - vi tar en utfordring!

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1