Hopp til hovedinnhold

Tidligere funn i området

  • 1/1
    Kart fra 1700-tallet med dagens tomtegrenser og tidligere arkeologiske funn i området inntegnet. Den røde avgrensningen er tomta B8b Norsk Maritimt Museum / Sjoerd van Riel

Utgravninger i forbindelse med de siste 20 årenes massive utbygging av Bjørvika har resultert i funn av over 40 skipsvrak, flere store bryggeanlegg, rester av sjøboder og deres innhold samt tusenvis av gjenstander som kan vitne om eldre dagers liv og virke langs den gamle havna. På tomt B8a, som grenser direkte til tomt B8b i nord, har arkeologene fra Norsk Maritimt Museum i 2019-2020 gravd fram og dokumentert sju skipsvrak, flere bolverk og tømmerflåter, i tillegg til mer enn tre meter tykke og innholdsrike kulturlag. 

Funnene NMM har undersøkt stammer i all hovedsak fra midten av 1500-tallet og fram til den store bybrannen i 1624, og vitner om en massiv utbygging av havneområdene i Oslo i denne perioden. Utbyggingen var hovedsakelig knyttet opp til den massive utskipingen av tømmer herfra, og funnene vitner om handelspartnere fra fjern og nær. Gjenstandsfunn fra blant annet Tyskland, Holland og England forteller hvem som kom hit for å handle, og hvor byens borgere fikk sine varer fra. 

Ingen kart eller historiske kilder har kunnet fortelle oss i detalj om den enorme havneutbyggingen som foregikk på denne tiden, og forskning på og dokumentasjon av det arkeologiske materialet er fortsatt under bearbeidelse.

Ofte er slike gamle havneområder for lengst gravd vekk, videre utbygget og forandret eller ødelagt i moderne tider, men ikke i Oslo. Siden den gamle byen ved Bjørvika ble flyttet og forlatt etter den store bybrannen i 1624, har området ligget brakt. Etter fire hundre år med utfyllinger, jernbanebygging og asfaltert motorvei, ligger det fortsatt rester etter den gamle havna godt bevart noen meter ned fra dagens overflate.

  • Rekonstruksjonsforslag av Bjørvika i Oslo anno 1624 sett mot øst. Tegningen er gjort av arkitekt Ole A. Krogness, bl.a. basert på resultatene fra arkeologiske undersøkelser i havna per 2015. De store bolverksbryggene fra Barcode B11-12 og Bispevika B3-B7-prosjektene er synlige i forlengelsen av Bispeallmenningen og nordover.
    1/1
    Rekonstruksjonsforslag av Bjørvika i Oslo anno 1624 sett mot øst. Tegningen er gjort av arkitekt Ole A. Krogness, bl.a. basert på resultatene fra arkeologiske undersøkelser i havna per 2015. De store bolverksbryggene fra Barcode B11-12 og Bispevika B3-B7-prosjektene er synlige i forlengelsen av Bispeallmenningen og nordover. Riksantikvaren