Hopp til hovedinnhold

Tall og tanker ved feltarbeidets slutt

Når NMM i disse dager pakker sammen utstyr, gjenstandsfunn og båter og forlater tomten B8b kan vi se tilbake på et halvår med mye faglig glede over fine funn. NMM har gravd ut den vestligste og antatt yngste delen av havneområdet, mens NIKU graver den østligste og antatt eldste delen av havna. I tillegg har KHM vært inne og gravd ut middelalderske båtvrak.

 • Brorparten av massene på tomta ble fjernet med maskin, men arkeologene måtte selvsagt også trå til med spader og graveskjeer Elling Utvik Wammer, NMM

10157 kubikkmeter utgravd masse

Siden oppstarten av prosjektet i mai har vi vært med på graving av omtrent 10157 m³ masser. De dype leirelagene i Bjørvika har latt oss komme nær på både menneskene som levde og hadde sitt virke i gamle Oslo, og handelsfolk, sjøfolk og fiskere som hadde ærend i byen. Leira bevarer sporene av alt fra hverdagslige sysler og store og små handelstransaksjoner til stridigheter og dramatikk som har funnet sted i havneområdet.

100 tegninger av 250 lag, 106 fotogrammetrier og en brygge

Området som B8b ligger på var åpen sjø i middelalderen og hundreåret etter. I øst inne på land lå kongens anlegg kongsgården og Mariakirken, og det er kjent fra sagalitteraturen at det eksisterte en kongsbrygge i tilknytning til området i tidlig middelalder. På vår del av tomten ble det underveis klart at vi var helt i utkanten av byens havneområde, og kun en enkelt brygge fra 15-1600-tallet ble funnet. Lenger øst ble det funnet langt flere brygger inne på NIKUs område. Gjenstandene vi fant viser likevel at det var aktivitet i området, kanskje fra 1300-tallet og til byen brant en siste gang i 1624.

Hva kan bruken av havna fortelle om byen og samhandlingen mellom byens borgere, konge, kirke og tilreisende handelsmenn? Hvor gikk de i land, hvor holdt de til? Hvor var vertshusene der det i seilingssesongen myldret av byboere, fiskere, bønder, sjømenn og handelsfolk fra fjern og nær? Hva drakk og spiste de på den tiden?

 • 1/6
  Demontering av skipsvraket Bispevika 25 Hilde Vangstad, NMM
 • 2/6
  Dokumentasjon av en av de 100 profilene på B8b, denne i tomtas nordvestre hjørne. Toppen av Munchmuseet kikker over leirekanten. Marja-Liisa P. Grue, NMM
 • 3/6
  Overvåkning av maskingraving mellom moderne bryggefundamenter Christian Rodum, NMM
 • 4/6
  Undersøkelse av trappetrinnsprofil mellom avstiverne til spunten. Marja-Liisa P. Grue, NMM
 • 5/6
  Restene av den eneste bryggekonstruksjonen funnet på vår del av tomta. Lars Bigum Kvernberg, NMM
 • 6/6
  Svin sto nok på menyen for mange for ca. 500 år siden. En samling griseføtter funnet i løpet av utgravningen. NMM
 • Animert kart som viser fremdriften på NMMs del av tomta B8b gjennom innmålinger Sjoerd van Riel/Christian Rodum, NMM

4524 punkter er målt inn med totalstasjon – mange av disse er innmåling av de rundt 1000 gjenstandene og beina som ble funnet

I motsetning til historiefaget, som tradisjonelt befatter seg med de overgripende og store historiene om statsdannelse, handelsmønster og maktkamp hos samfunnseliten, handler arkeologi vel så ofte om de som ikke satte spor etter seg i historiebøkene, og de nære, taktile og fysiske aspekt ved tilværelsen.

Vi finner spor menneskene som har levd før oss etterlot seg i form av for eksempel utgåtte sko, dagliglivets redskaper, kjære eiendeler mistet over bord, eller ekskrementer fulle av parasitter, frø og andre bestanddeler som kan fortelle oss om hvordan livet var for hundrevis, og noen ganger tusenvis, av år siden. Mye av det vi finner er søppel som er blitt dumpet rett i sjøen selv om dette var akkurat like forbudt da som nå.

Ved hjelp av gjenstandsfunnene kan bekledning og utrustning rekonstrueres. Mennenes våpen, verktøy, tønner til oppbevaring og frakt av mat og drikke, kvinnenes og vertshusenes husholdningsinventar – båtene som fraktet alle slags mennesker og varer videre ut i den store verden og tilbake igjen. Vi finner spor av byens barn, ikke mange, men de er der i form av leketøy og små barnesko. Lekte de rundt på bryggene?

 • 1/5
  Rester av sko funnet på tomta B8b Sjoerd van Riel, NMM
 • 2/5
  Isleggen fra B8b fotografert fra alle fire sider. Nederste foto viser sidevisning med isleggens forside til høyre. Sjoerd van Riel / NMM
 • 3/5
  Bjellen fra tomt B8b i Bjørvika. Jeremy Hutchings & Sjoerd van Riel, NMM.
 • Avlang øks
  4/5
  En teljeøks funnet på B8b. Inne hos konservator ble øksa renset forsiktig frem og dens unike økseblad kom til syne. Foto: Jeremy Hutchings
 • 5/5
  Mulig knivskaft fra tomt B8b i Bjørvika Sjoerd van Riel / NMM
 • Sarah deler opp en prøve av en stokk før innsending til årringsdatering. Andrew Stanek, NMM

185 prøver ble tatt

Prøver til materialanalyser av tau, dateringsprøver av stokker, prøver av sjøbunnslagene, frø, planter og annet biologisk materiale er tatt ut. Til sammen gir det oss bedre forståelse av utforming og bruk av havna og den maritime aktiviteten der.

74 blykuler, en armbrøstnøtt og et sverd - spor av stridigheter i havna

Aktiviteten vi finner spor av i denne sørlige delen av havna kan mest sannsynlig ikke knyttes direkte til kongens aktiviteter i Oslo, for på tidlig 1300-tall flyttet kongen sin residens permanent over til den nybygde Akershus festning og slott på den andre siden av Bjørvika. Kongsgården ble så bolig for prosten i Mariakirken som fortsatte å være kongens kirke i byen. Fra denne fasen på 13-1400-tallet har vi funnet blykuler og sverd som vitner om stridigheter i havna. Funnene av våpen og ammunisjon gjør at vi lurer på hva som skjedde med dette området sør i byen etter at kongen forlot kongsgården? Hadde det fremdeles militær betydning?

 • 1/3
  Middelaldersverd funnet på B8b Jeremy Hutchings, NMM
 • Sylindrisk, lysebrun gjenstand med hull i midten, innringet i rødt og med teksten "bein/gevir" ved siden av, liggende på, og delvis i, grå leire. Noe nedenfor en svart, grynete stripe i leira, også innringet i rødt og med teksten "metall" ved siden av.
  2/3
  Armbrøstnøtten (øverst) og det som kan være flere rester av armbrøsten i leira på B8b Sjoerd van Riel / Norsk Maritimt Museum
 • 3/3
  Et utvalg av de minste- og største blykulene fra B8b Sjoerd van Riel / NMM

421 båtdeler fra ett fartøy, deler av 5? ankere og en dregg

Det ble funnet en rundt 12 meter lang båt – Bispevika 25 – under utgravningen.Vi har ikke rukket å dokumentere skipsvraket godt nok til at vi kan rekonstruere form eller si mye om dets funksjon ennå, men se gjerne arkeolog Sarah fortelle om utgravningen av båten i videoen under! I tillegg ble det funnet ca. 30 løse båtdeler, et nesten komplett anker, deler av ytterligere fire ankre og en hel dregg.

Se arkeolog Sarah fortelle om Bispevika 25 her:

28591 fotografier tatt – glimt inn i Oslohistorien

I månedene og årene fremover vil vi sammen skape små glimt inn i store og små begivenheter i havneområdet i sen middelalder og tidlig moderne tid. Forhåpentligvis trer det fram et tydeligere bilde av den sjøvendte Oslobyen.

Møysommelig klarer vi, sammen med NIKU, som graver inne i middelalderbyen, å pusle sammen nye bilder av menneskene som levde i eller besøkte Oslo for mer enn 400 år siden, og kunnskapen vi har om den generelle samfunnsutviklingen på denne tiden blir kanskje litt dypere og ørlite mer nyansert.