Hopp til hovedinnhold

Vi er miljøfyrtårnsertifisert

Klima, miljø og bærekraftige hav har vært fokusområde for Norsk Maritimt Museum. Nå er vi et dokumentert miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn

I 2019 startet Stiftelsen Norsk Folkemuseum arbeidet med et tverrfaglig bærekraftsprosjekt og valgte Miljøfyrtårn som sertifiseringsmetode. Miljøfyrtårn er en godt kjent og etablert metode for miljøledelse i Norge, og i 2017 ble sertifiseringsordningen anerkjent av EU-kommisjonen. 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Ved at Norsk Maritimt Museum er Miljøfyrtårn får museet konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra mot flere av FNs bærekraftsmål.  

Som et nasjonalt maritimt museum er vi også særlig opptatt av marin forsøpling og hvordan dette påvirker havene, næringen og menneskene som er avhengig av det, både i fortid og nåtid. Våre besøkende fra inn- og utland får velge miljøvennlig når de besøker oss, noe som er et stadig viktigere kvalitetsstempel. Det skal være enkelt å velge miljøvennlig. De konkrete tiltakene i en sertifiseringsordningene hjelper oss til å bli bedre og mer bærekraftige.

  • Kveldsstemning ved Fyrtårnet ved Norsk Maritimt Museum, laget av søppel fra havet. Mørkeblå himmel, antydning til solnedgang.
    Kveldsstemning ved Fyrtårnet ved Norsk Maritimt Museum, laget av søppel fra havet. Norsk Maritimt Museum

Vi jobber med bærekraft

For Norsk Maritimt Museum er det viktig å jobbe med å bidra til å nå bærekraftsmålene, både på arbeidsplassen, for våre besøkende og ikke minst ved å løfte problematikken gjennom våre utstillinger. 

Vi ønsker innspill fra deg
Vi ønsker at tilbudet til publikum skal gjenspeile våre bærekraftsmål. Dette gjelder både drift, arrangementer, utstillinger, butikker og kafeer. Har du innspill til hvordan tjenester og tilbud kan forbedres hos oss knyttet til miljø og bærekraft? Send forslag til fellespost@marmuseum.no

Bevissthet om bærekraftig havforvalting i våre utstillinger

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1