Oppdag havet våren 2021!

Denne våren åpner vår nye utstilling «Oppdag havet!» på dekk 3.
I den nye utstillingen retter vi fokus mot marin forsøpling, og vi vil at du skal bli glad i havet!

Bli med under havoverflaten når vi oppdager havet! Det hele begynner med vår venn marmælen, som forteller sin historie og tar deg med ned i dypet. Du får bli med gjennom undervannsgrotter og over anemoner, inn i plastlaboratoriet og til den fantastiske ubåten! Her lærer du ikke bare om havets mange mytiske skapninger og nyoppdagede arter, men også om konsekvensene av plastforsøpling.


 • Barn som leker i ubåten i museumsutstillingen (Foto/Photo)
  1/9
  Bli med på en oppdagelsesferd i ubåten. Norsk Maritimt Museum (Bilde 1 av 9)
 • modelldetalj_sel (Foto/Photo)
  2/9
  En sel holder utkikk om bord på modellen av FF Emily. Norsk Maritimt Museum (Bilde 2 av 9)
 • kartdyret_profil (Foto/Photo)
  3/9
  Opplev mytiske skapninger fra den maritime folketroen. Norsk Maritimt Museum (Bilde 3 av 9)
 • modell av en kjempestor blekksprut, krake (Foto/Photo)
  4/9
  Du vil også få møte den nokså skumle kraken! Norsk Maritimt Museum (Bilde 4 av 9)
 • Plastmonster laget av Kristin Günther og Pjotr Sapegin (Foto/Photo)
  5/9
  Plastikk på avveie er vår tids havmonstre! (Bilde 5 av 9)
 • Modellen er laget av kunstnerne Pjotr Sapegin og Kristin Günther (Foto/Photo)
  6/9
  Modell av utstillingen i en tidlig fase. (Bilde 6 av 9)
 • Bilde av anemonepute i utstilling til Oppdag havet (Foto/Photo)
  7/9
  Detalj fra den myke anemoneputen. (Bilde 7 av 9)
 • plastsøppel (Foto/Photo)
  8/9
  Plast i alle slags farger og fasonger havner i havet. Norsk Maritimt Museum (Bilde 8 av 9)
 • plastmangfold (Foto/Photo)
  9/9
  Kan du se hva all plasten har blitt brukt til? Norsk Maritimt Museum (Bilde 9 av 9)

Fornyelse og det grønne skiftet

I tillegg til en helt ny magisk undervannsverden for barn og unge, blir deler av utstillingen "Norge er havet" videreført og fornyet. Maritim arkeologi, skipsfart og den historiske utviklingen av fartøy er en viktig del i museets formidling, og her blir arkeologien en unik inngangsport til forbruks- og avfallshistorie.

«Søppelbølgen» blir en av utstillingens hovedinstallasjoner, og viser ulike tidsepokers avfall gjennom 500 år. Her gir vi et innblikk i spennende arkeologiske funn, og ikke minst synlige bevis på den plastforurensningen som preger mange av dagens havner og strender. Plastbølgen som velter over oss viser hvordan et økende forbruk og årevis med dårlig søppelhåndtering har fylt havet med plast.

Vi retter samtidig søkelys mot økende engasjement blant miljøforkjempere i alle aldre, og de tiltakene som gjøres på nasjonalt og internasjonalt plan. For å nå klimamålene for 2050 blir økt utnyttelse av havets ressurser, på en bærekraftig måte, helt sentralt. Vi byr på et innblikk i bruk av havet gjennom 500 år, fra utslippsfri seilskutetid, via dampdrift og oljealder, mot framtidens grønne løsninger.

Må oppleves

«Oppdag havet!» er en utstilling som må oppleves av nysgjerrige sjeler i alle aldre. Den gjøres mulig med støtte fra Handelens Miljøfond, og får sitt unike preg takket være multikunstnerne Pjotr Sapegin, Kristin Günther og Pippip Ferner. Utstillingen skal appellere til sanser, følelser og intellekt, ved å vise hva som er i ferd med å skje med havet. Målet er at du som besøker oss skal bli glad i havet, lære om hvor avhengige vi er av det og forstå hva som må til for å snu den destruktive utviklingen.

Vi gleder oss til å kunne ta imot barn, ungdom og voksne som ivrer etter å oppdage havet. Grunnet situasjonen med koronaviruset har museet holdt stengt en lengre periode, men i lys av nylige lettelser i tiltak vil ny åpningsdato komme om kort tid!

Utstillingen «Norge er havet» holdes stengt under ombygging

Utstillingen «Norge er havet» stenges for publikum i ombyggingsperioden.
Velkommen til nye og spennende museumsopplevelser i 2021!