Medlemsfordeler

Som medlem i Norsk Maritimt Museums venner får du gratis adgang til museet og mange fordeler:

  • Gratis adgang til Norsk Maritimt Museum for deg og en gjest hele året.
  • 10 % rabatt på kjøp i museumsbutikken Fritt om bord og i Kafe FJORD.
  • Invitasjon til møteprogram med foredrag, kurs, film og ekskursjoner.
  • Gratis adgang for en person til Bergen Sjøfartsmuseum og Stavanger Maritime Museum.
  • Museets årbok fritt tilsendt – faglige og underholdende artikler om sjøfart og kystkultur.
  • Fire nummer av medlemsbladet Utkikken.