Venneforeningen

Foreningen Norsk Maritimt Museums Venner, kalt venneforeningen, støtter Norsk Maritimt Museums arbeid med å være en engasjerende, aktualiserende og samfunnsrettet formidler av norsk sjøfartshistorie og kystkultur.

  • Venneforeningen i Gjøahavn
    1/1
    Norsk Maritimt Museum

Medlemmene støtter museet gjennom sin medlemsavgift, noe som sammen med frivillig arbeid gir venneforeningen mulighet til å bidra til viktig formidlingsarbeid og støtte til prosjekter.

Som medlem av venneforeningen får du invitasjon til foreningens arrangementer, utflukter, aktiviteter for barn og omvisning i utstillinger.

Både privatpersoner, organisasjoner og bedrifter kan være medlemmer i venneforeningen.

Følg Norsk Maritimt Museums Venneforening på Facebook.