Om venneforeningen

Norsk Maritimt Museums Venner ble stiftet i 15. september 2003, foreningens formål er å støtte museets virksomhet.

I mange år har ressurspersoner fra venneforeningen utført spennende og nødvendige oppgaver utenfor den faglige museumsstabens område. Medlemmene har bidratt til å realisere en rekke aktiviteter og prosjekter slik som Barnas Båtverksted, høstmarkedet, sjøsetting av tradisjonsbåtene og arkiv - og bibliotekarbeid. Spesielt personer som er glad i sjølivet kan ha stor glede av å delta i foreningens prosjekter, på ideell basis. Dette er til stor nytte for museet, og man blir en del av et positivt miljø som deler din interesse for å ta vare på vår maritime kulturarv. 

Styret

Terje C. Gløersen, styreleder
Bengt Malm, nestleder
Ulf T. Ulriksen
Gustav Vig
Berit E. Riseng
Jan Erik Øverby
Arne Lossius

Vedtekter

Utkikken

Utkikken er en nyhetsbulletin for venneforeningen og distribueres til medlemmer og andre som har interesse av å ivareta Norges maritime kulturarv.

Publikasjonen utkommer fire ganger per år og trykkes i et opplag av 1200 eksemplarer.

Redaktør for Utkikken er Trond A. Svensson.