Hopp til hovedinnhold

Om venneforeningen

Norsk Maritimt Museums Venner ble stiftet i 15. september 2003, foreningens formål er å støtte museets virksomhet.

I mange år har ressurspersoner fra venneforeningen utført spennende og nødvendige oppgaver utenfor den faglige museumsstabens område. Medlemmene har bidratt til å realisere en rekke aktiviteter og prosjekter slik som Barnas Båtverksted, høstmarkedet, sjøsetting av tradisjonsbåtene og arkiv - og bibliotekarbeid. Spesielt personer som er glad i sjølivet kan ha stor glede av å delta i foreningens prosjekter, på ideell basis. Dette er til stor nytte for museet, og man blir en del av et positivt miljø som deler din interesse for å ta vare på vår maritime kulturarv. 

Styret

Terje C. Gløersen, styreleder
Bengt Malm, nestleder
Ulf T. Ulriksen
Gustav Vig
Berit E. Riseng
Eric Wiel
Arne Lossius

Vedtekter

Vedtekter_Venneforeningen_2022-04-25.pdf

 

Vedtekter_Grunnkapitalfondet_170420.pdf

 

Utkikken

Utkikken er en nyhetsbulletin for  venneforeningen og distribueres til medlemmer og andre som har interesse av å ivareta Norges maritime kulturarv.

Publikasjonen utkommer fire ganger per år og trykkes i et opplag av 900 eksemplarer.

Redaktør for Utkikken er Bjørn Pedersen.   

Postadresse

Norsk Maritimt Museums venneforening
Postboks 720 Skøyen
0214 Oslo

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1