Hopp til hovedinnhold

Båthallens historie

Båthallen var Norsk Maritimt Museums første bygning og utstillingshall på Bygdøynes. I 1958 åpnet den med tradisjonsbåter fra hele kysten og utstillinger om norsk sjøfart i seilskutetiden.

  • Åpningen av oppgraderte utstillinger i Båthallen, 1987. Norsk Maritimt Museum

Utstillingene ble med årene supplert og oppgradert, men det har ikke vært tilstrekkelige midler til vedlikehold og rehabilitering av bygningene. I 2009 ble hallen stengt for publikum og utstillingselementene og gjenstander fjernet.

Båthallen og museets hovedbygg er tegnet av Trond Eliassen & Birger Lambertz-Nilssen. Hallen gjentar Frammuseets (1936) naustform, men i mindre skala. Hallen har ca. 736 m2 utstillingsareal på grunnplan og 150 m2 på mesaninen.

I Statsbudsjettet for 2016 fikk museet innvilget søknad om tilskudd til rehabilitering og gjenåpning av Båthallen. Siden har Bergesenstiftelsen, Sparebankstiftelsen, Stiftelsen UNI og private bidragsytere bidratt med betydelige midler til prosjektet. Gjenåpningen av Båthallen med nye utstillinger vil igjen gi folket langs hele kysten en sentral plass i museets formidling.