Hopp til hovedinnhold

Båthallens historie

Båthallen var Norsk Maritimt Museums første bygning og utstillingshall på Bygdøynes. I 1958 åpnet den med tradisjonsbåter fra hele kysten og utstillinger om norsk sjøfart i seilskutetiden.

  • Åpningen av oppgraderte utstillinger i Båthallen, 1987. Norsk Maritimt Museum

Utstillingene ble med årene supplert og oppgradert, men det har ikke vært tilstrekkelige midler til vedlikehold og rehabilitering av bygningene. I 2009 ble hallen stengt for publikum og utstillingselementene og gjenstander fjernet.

Båthallen og museets hovedbygg er tegnet av Trond Eliassen & Birger Lambertz-Nilssen. Hallen gjentar Frammuseets (1936) naustform, men i mindre skala. Hallen har ca. 736 m2 utstillingsareal på grunnplan og 150 m2 på mesaninen.

Rehabilitering og nye utstillinger i 2022

I Statsbudsjettet for 2016 fikk museet innvilget søknad om tilskudd til rehabilitering og gjenåpning av Båthallen. Også Bergesenstiftelsen, Sparebankstiftelsen, Stiftelsen UNI, Eckbos Legat og private bidragsytere bidro med betydelige midler til prosjektet. 

I 2022 kunne Norsk Maritimt Museum åpne de nye utstillingene om kystkultur i Båthallen. Stiftelsen Norsk Folkemuseum sto som prosjekteier for rehabilitering og ny utstilling, og  det var museets egne fagarbeidere som sto for gjennomføringen av de museumsfaglige oppgavene i prosjektet.

Museets samarbeidspartnere:

  • Prosjektleder for rehabilitering/bygg: Sivilingeniør Egil Eide, Asplan Viak AS
  • Entreprenør for rehabiliteringsarbeidene: AF Gruppen Norge AS, representant Birger Kristiansen
  • Arkitekt og interiørarkitekt: Arkitektskap AS og Studio Kaels, representert ved Christian Ebbesen og Morten Kaels.
  • Tekniske rådgivere: WSP Engineering, fagkompetanse koordinert av Daniel Ski.
  • Julia Yran, utstillingsarkitekt
  • Flash Studio, produksjon av film
  • KulturIT, utvikling av digitale løsninger
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1