Hopp til hovedinnhold

Vaterland 1 – rekonstruksjon av en båt fra middelalderen

Båtvraket Vaterland 1 ble i 2019 rekonstruert i full skala. Vraket ble gravd ut av arkeologer fra Byantikvaren i Oslo og Norsk Maritimt Museum i 2011. Vraket ble funnet utenfor bussterminalen i Schweigaardsgate da Statens vegvesen arbeidet med å tilrettelegge området for kollektivtrafikk. Da Vaterland sank for over 500 år siden lå strandlinjen i Oslo havn mye lengre inn. Dette skyldtes at vannstanden var 1,7 meter høyere enn i dag. Funnstedet lå derfor på den tiden like ved Akerselvas utløp.

 • Kart over indre Oslo havn fra 1600-tallet som viser hvor Vaterland 1 ble funnet, Akerselvas nåværende løp og Vaterlands bru.
  1/1
  Kart over indre Oslo havn fra 1600-tallet som viser hvor Vaterland 1 ble funnet, Akerselvas nåværende løp og Vaterlands bru. Kart: Kristian Løseth

Det er tatt naturvitenskapelige prøver (årringsdatering) av treverket i skroget som viser at båten ble bygd på slutten av middelalderen (1502-1505). Båten er klinkbygd, av eikeplank, og har vært omtrent 8 meter lang. Arkeologer og båtbyggeren har brukt mye tid på å studere de opprinnelige vrakdelene.

Hver enkelt del av vraket er nøyaktig dokumentert i 1:1 med digitale tegnemetoder og 3D-programmer. Gjennom hundrevis av år under bakken har båtens skrog blitt flatet ut og deler løsnet fra hverandre. Det er bygd flere modeller der alle disse delene er satt sammen igjen for å få best mulig forståelse av skrogform og funksjon. Rekonstruksjon av båten i full størrelse gir oss ytterligere kunnskap om den håndverksmessige utførelsen, lastekapasitet og seileegenskaper. Etter sjøsetting vil det bli gjennomført praktiske forsøk med roing og seiling.

 • Båtdelene studeres og dokumenteres med digitale tegnemetoder i 1:1 av arkeologer i dokumentasjonslaboratoriet (DokuLab’en) på NMM.
  1/1
  Båtdelene studeres og dokumenteres med digitale tegnemetoder i 1:1 av arkeologer i dokumentasjonslaboratoriet (DokuLab’en) på NMM. Norsk Maritimt Museum
 • Pappmodell av trebåten Vaterland 1, bygd av båtbygger Lars Stålegård.
  1/1
  Før den rekonstrueres i full størrelse har båtbygger Lars Stålegård bygd en pappmodell av båten. Norsk Maritimt Museum/Lars Stålegård

Vi antar at Vaterland 1 har vært en mindre fraktebåt. Båten utgjør et spennende og viktig kildemateriale for forståelsen av sjøfart og maritim aktivitet i Oslos havneområde i senmiddelalderen. Kulturetaten i Oslo kommune skal i henhold til «Plan for utvikling av Middelalderbeltet – en del av Oslos Gamleby» formidle middelalderhistorie. For å skape aktivitet i Middelalderparken ble det derfor besluttet å bygge en rekonstruksjon av Vaterland 1.

Kontakt: Charlotte Melsom
Kontakt: Charlotte Melsom
Arkeolog
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1